Kwartalnik Akcent o Władysławie Panasie

W marcu ukazał się pierwszy w tym roku numer Kwartalnika Akcent, w dużej części poświęcony Władysławowi Panasowi, zawierający reprodukcje prac Sławomira Plewki.

„Akcent”, nr 1, 2015 – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Akcent”, nr 1, 2015 – okładka (źródło: materiały prasowe)

W najnowszym tomie Akcentu znajdziemy obszerny blok tekstów poświęconych Władysławowi Panasowi, opublikowanych w 10. rocznicę jego śmierci. Panas – teoretyk i historyk literatury, badacz tradycji polsko-żydowskiej – był też autorem niezwykłych prac na temat kulturowych dziejów Lublina: mistyczno-semiotycznych traktatów tworzących nową mitologię miasta. Na uwagę zasługuje również esej Józefa Ferta o pobycie Józefa Czechowicza na Wołyniu, który zostawił trwały ślad w świadomości młodego poety i stał się dla niego źródłem twórczej inspiracji. O Polakach i Polonii we Włoszech piszą zajmująco (odsłaniając mniej znane fakty) Grzegorz Kaczyński, Jarosław Cymerman i Łukasz Janicki. Jak zwykle pojawią się prezentacje poetyckie: Wacława Oszajcy, Grzegorza Wróblewskiego, Marka Pacukiewicza, Anny Augustyniak, Aleksandry Zińczuk. Tom zawiera reprodukcje prac graficznych Sławomira Plewki, którego twórczą ewolucję wnikliwie opisuje Anna Hałata.

Akcent
nr 1 (139), marzec 2015 roku

Dodaj komentarz