Claude Rutault w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

13 marca w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu odbędzie się inauguracja eksperymentu artystyczno-naukowego stowarzyszonego z wystawą Claude Rutaul / dé-finition / méthode 196. AMZ. 1985–1987. Inauguracja wraz z odczytem prof. Tomasza F. de Rosset.

Claude Rutault „Sto płócien razem”, fot. Galerie Perrotin (źródło: materiały prasowe organizatora)

Claude Rutault „Sto płócien razem”, fot. Galerie Perrotin (źródło: materiały prasowe organizatora)

AMZ jest projektem typu work in progress, którego podstawę stanowi sformułowana na piśmie dé-finition/méthode 196. AMZ (1985-1987). Nie ma on ostatecznej formy, będąc dziełem przewidzianym do wielokrotnej aktualizacji. Istnieje w trzech częściach połączonych z sobą na zasadzie interakcji. Zmiana każdej z nich automatycznie pociąga za sobą zmianę pozostałych.

Toruńska część projektu jest rekonstrukcją/aktualizacją płótna no 47. Ma ona związek z wystawą w Fondation Hippocrène w Paryżu, gdzie 10 płócien należących do AMZ Claude’a Rutault wybranych przez 10 kolekcjonerów paryskich zostanie zrekonstruowanych według ich wizji. Uzupełnieniem tej propozycji jest prezentacja innych objętych zobowiązaniem płócien w muzeach, galeriach miejskich lub uniwersyteckich, albo też w domach prywatnych, czy miejscach publicznych kilku miast Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch. W Toruniu będzie to jednocześnie swego rodzaju eksperyment artystyczno – naukowy przeprowadzony przez prof. Tomasza F. de Rosset w ramach jego badań nad kolekcją sztuki współczesnej.

Claude Rutault jest malarzem, zaliczanym też do czołowych konceptualistów francuskich, znanym przede wszystkim z obrazów malowanych takim kolorem, jak ściana, na której są zawieszone. Idea ta pozwala mu na wnikliwą analizę dalekich od neutralności i nieoczekiwanie aktywnych relacji pomiędzy obrazem a jego zmiennym kontekstem, czego efekty reprezentują niecodzienne walory intelektualne i estetyczne. Artysta tworzy na piśmie konceptualne konstrukcje nazywane przezeń définition/mèthode (d/m). Ich aktualizacja/realizacja z reguły pozostawiona jest odbiorcy (kolekcjonerowi, muzeum czy galerii), którego artysta nazywa przyjmującym zobowiązanie. Dzięki temu prace Rutault w pełni zachowując swoją tożsamość, są równocześnie otwarte, nie mają definitywnej postaci i mogą się w nieskończoność zmieniać zależnie od okoliczności.

Wystawa Claude Rutaul / dé-finition /méthode 196. AMZ. 1985–1987
wraz z odczytem
prof. Tomasza F. de Rosset Ekstensja wystawy Fondation Hippocrène 12, rue Millet-Stevens; 75016 Paris (5 marca – 4 kwietnia 2015)
Organizator: Zakład Muzealnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wernisaż 13 marca 2015 roku, godz. 19.00
Wystawa czynna od 13 marca do 13 kwietnia 2015 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz