Korelacja. Wystawa Julii Kurek

10 marca w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy Korelacja Julii Kurek.

Julia Kurek, „Korelacja” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Julia Kurek, „Korelacja” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W centrum zainteresowań Julii Kurek znajduje się człowiek i aspekty jego funkcjonowania w obszarach, jakich może doświadczać za pomocą swoich zmysłów. Punktem odniesienia dla artystki jest współuczestnictwo widza w tworzeniu znaczenia dzieła sztuki. Widz – jego percepcja, spostrzeżenia, wrażliwość i zmienna pozycja względem dzieła sztuki stają się w tym procesie niezmiernie istotne.

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą Julia Kurek, jest poszukiwanie platformy komunikacji z i pomiędzy osobami niewidzącymi oraz niesłyszącymi. W budowaniu owej platformy artystka posługuje się sferą audialną i wizualną. W realizacji wystawy Korelacja brało udział około pięćdziesięciu osób: kompozytor Beniamin Baczewski wraz z muzykami z Akademii Muzycznej w Gdańsku, osoby niewidome i niedowidzące z Lasek i Gdańska, osoby niesłyszące i niedosłyszące z Wejherowa oraz nauczyciele i dyrektorzy Ośrodków w Laskach i Wejherowie. Realizacja projektu trwała trzy lata. Rezultatem są dwa materiały wideo: Nie widząc oraz Nie słysząc.

Wystawa Julii Kurek Korelacja
Wernisaż: 10 marca 2015 roku, godzina 18.00
Browar Mieszczański
Wrocław

Dodaj komentarz