Galicja po Galicji – konferencja w MCK

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na konferencję Galicja po Galicji, która odbędzie się 5 i 6 marca, a także 7 marca na wydarzenia towarzyszące: wręczenie Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego oraz wykład prof. Larry’ego Wolffa.

„Galicja po Galicji” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Galicja po Galicji” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Międzynarodowe spotkanie stanowić będzie podsumowanie projektu badawczego Mit Galicji oraz wystawy pod tym samym tytułem, prezentowanej w Galerii MCK do 8 marca. Eksperci austriaccy, polscy, ukraińscy i amerykańscy dyskutować będą o niegasnącym fenomenie tego nieistniejącego już miejsca. Rozważać będą wielowymiarowość Galicji, która urasta do rangi uniwersalnego symbolu dla Polski, Austrii, Izraela, a w szczególności dla współczesnej Ukrainy.

Swoją obecność potwierdzili już: Emil Brix, Andrzej Chwalba, Krzysztof Czyżewski, Patrice Dabrowski, Edyta Gawron, Jaroslaw Hrycak, Kazimierz Karolczak, Maria Kłańska, Katarzyna Kotyńska, Paweł Kowal, Börries Kuzmany, Jurko Prochasko, Dominika Rank, Mykola Riabczuk, Isabel Röskau-Rydel, Robert Traba, Wacław Wierzbieniec oraz Larry Wolff.

Dyskusja toczyć się będzie w ramach sześciu paneli, poświęconych różnym punktom widzenia Galicji:

  • Panel I: Galicja jako laboratorium mitu
  • Panel II: Galicja – polski Piemont?
  • Panel III: Galicja a Ukraina w Europie – narodziny społeczeństwa obywatelskiego
  • Panel IV: Galicja jako peryferie
  • Panel V: Galicja matka Izraela? Mit Galicjanera
  • Panel VI: Galicja po Galicji

Obrady konferencji mają charakter otwarty, są bezpłatne i adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką Galicji. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej MCK.

W sobotę, 7 marca, o godz. 16.30 w siedzibie MCK odbędzie się otwarta dla publiczności uroczystość wręczenia dr. Emilowi Brixowi Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, którą otrzymał za całokształt działalności oraz książkę Z powrotem w Europie Środkowej, wydaną nakładem Wydawnictwa MCK. Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kapituła konkursu honoruje nią publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej od XVIII do XX wieku, które ukazały się w ostatnich 3 latach. Nagroda naprzemiennie w kolejnych edycjach przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym.

Zaraz potem, o godz. 17.00, rozpocznie się towarzyszący konferencji otwarty wykład prof. Larry’ego Wolffa zatytułowany Galicja wynaleziona.

Cała Europa Środkowo-Wschodnia została wynaleziona w XVIII stuleciu przez oświeceniowych filozofów i podróżników. Oto teza prof. Larry’ego Wolffa, dla której za przykład posłuży Galicja – owa mozaika wyznań i narodowości, skupiona pod berłem jednego władcy. Co spowodowało, że mieszkańcy tego obszaru stali się, tak jak chciał tego Klemens Metternich, Galicjanami czy też Galicjanerami? Jak to możliwe, że ludzie tak różni, mówiący wieloma językami, stworzyli – często nieświadomie – wspólnotę, której pamięć i mit wciąż splatają się we współczesnej kulturze? Interpretację Larry’ego Wolffa czyni ciekawą również to, że na Galicję patrzy on zza oceanu, bez bagażu kogoś, kto został ukształtowany w jej micie. Prof. Larry Wolff – historyk specjalizujący się w intelektualnych i kulturalnych dziejach Europy Wschodniej, monarchii habsburskiej, Oświecenia oraz w historii dzieciństwa. Najbardziej interesuje go problematyka wzajemnych stosunków Wschodu i Zachodu Europy, relacji Watykan–Polska, Wenecja i Słowianie czy też relacje Wiedeń–Galicja. Autor m.in.: Postcards from the End of the World. Child Abuse in Freud’s Vienna (1988), Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment (1994), Venice and the Slavs. The Discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment (2001), The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture (2012). Larry Wolff jest dyrektorem Centrum Studiów Europejskich i Śródziemnomorskich na Uniwersytecie Nowojorskim, historykiem specjalizującym się w dziejach monarchii habsburskiej.

Wstęp wolny, wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Konferencja w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Konferencja Galicja po Galicji
5 i 6 marca 2015 roku
Wręczenie Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego: 7 marca 2015 roku, godz. 16.30
Wykład prof. Larry’ego Wolffa: 7 marca 2015 roku, godz. 17.00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz