• 2015-03-04

Drogi do wyzwolenia. II wojna światowa i jej dziedzictwo

4 marca o godz. 17.00 w Centrum Św. Jana w Gdańsku odbędzie się otwarcie wystawy Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej współtworzonej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz partnerów z Holandii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

„Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej”, Jan van de Vel, Fundacja Liberation Route Europe (źródło: materiały prasowe)

„Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej”, Jan van de Vel, Fundacja Liberation Route Europe (źródło: materiały prasowe)

Wystawa opowiada o przyczynach, przebiegu i skomplikowanym dziedzictwie II wojny światowej oraz jej konsekwencjach dla państw Europy.

Otwarciu wystawy w Gdańsku będzie towarzyszyć debata historyków pt. Różne pamięci wojny. Narody europejskie wobec swojej przeszłości, w której udział wezmą:

  • prof. dr hab. Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej,
  • PD dr Jörg Echternkamp, Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry,
  • dr Wiel Lenders, dyrektor Muzeum Wyzwolenia Narodowego w Groesbeek,
  • dr Keith Allen, jeden z kuratorów wystawy.

Debatę poprowadzi Wojciech Suleciński. Spotkanie będzie tłumaczone.

Drogi do wyzwolenia to wystawa będąca efektem wspólnej pracy muzealników i historyków tworzących międzynarodowy zespół, w którego skład weszli przedstawiciele: holenderskiej Fundacji Liberation Route Europe, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Aliantów w Berlinie, Muzeum Mémorial de Caen, Muzeum Wyzwolenia Narodowego w Groesbeek oraz Muzeum D-Day w Portsmouth. Twórcy wystawy, wykorzystując jej atrakcyjną formę scenograficzną, łączącą elementy multimedialne i materiały archiwalne, starali się uwzględnić różne spojrzenia na II wojnę światową. Ich celem było ukazanie tego najstraszliwszego konfliktu w historii ludzkości przy jednoczesnym wyjściu poza granice narracji narodowych. Główną część wystawy stanowią biografie 16 osób. Ich życiorysy, działalność w czasie okupacji oraz powojenne losy umożliwiają twórcom wystawy pokazanie doświadczenia wojennego poszczególnych krajów Europy oraz odmiennych losów społeczności i narodów rozdzielonych po wojnie żelazną kurtyną.

Inauguracja wystawy miała miejsce w lutym 2014 roku w Parlamencie Europejskim w obecności przewodniczącego Parlamentu Martina Schulza oraz premiera Holandii Marka Rutte, skąd wyruszyła w europejską trasę po wszystkich współtworzących ją instytucjach. Do Gdańska wystawa przyjeżdża z Warszawy.

Wystawa jest prezentowana w polsko-angielskiej wersji językowej.

Liberation Route Europe to międzynarodowy projekt historyczno-turystyczny, współtworzony przez Muzeum II Wojny Światowej oraz partnerów z Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Ideą projektu jest zebranie i zgromadzenie w jednym miejscu informacji o wydarzeniach związanych z II wojną światową w Europie i jej zakończeniem oraz ukazanie często odmiennych doświadczeń mieszkańców dotkniętych nią krajów. Poprzez propagowanie wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego projekt ma również na celu wsparcie turystyki międzynarodowej i promocję uczestniczących w nim miast i regionów.

W ramach projektu Liberation Route Europe powstała strona internetowa oraz aplikacja mobilna, które są dostępne w językach wszystkich partnerów projektu. Zarówno strona, jak i aplikacja pozwalają użytkownikom na szybkie dotarcie do informacji o najważniejszych wydarzeniach, miejscach i postaciach związanych z przebiegiem i zakończeniem II wojny światowej w Europie oraz jej konsekwencjami. Strona LRE oprócz treści historycznych zawiera także informacje przydatne dla turystów, którym ma służyć jako swego rodzaju przewodnik.

Oprócz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w projekcie uczestniczą: Fundacja Liberation Route Europe, Regionalne Biuro Turystyczne Arnhem Nijmegen, Arnhem Nijmegen City Region, Muzeum Mémorial de Caen, Rureifel-Tourismus, Région Basse-Normandie, Visit Kent, Muzeum Aliantów w Berlinie, Muzeum Wyzwolenia Narodowego 1944–1945 w Groesbeek oraz inni partnerzy wspierający projekt, m.in. Imperial War Museum i Muzeum D-Day w Portsmouth.

Routes of Liberation. European Legacies of the Second World War
(Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej)
Od 4 do 15 marca 2015 roku
Otwarcie wystawy: 4 marca 2015 roku, godz. 17.00
Centrum św. Jana w Gdańsku
(Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku)

Dodaj komentarz