Czy warto żyć bez sztuki? – Jerzy Brukwicki

6 marca w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku odbędzie się wykład o znaczeniu i sensie sztuki, jej terytorium i granicach. Na pytanie czy warto żyć bez sztuki postara się odpowiedzieć Jerzy Brukwicki.

Plakat spotkania „Czy warto żyć bez sztuki?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat spotkania „Czy warto żyć bez sztuki?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sztuka to dotykanie świata i opisywanie go poprzez akt twórczy. To ona budzi przeżycia estetyczne. Określeń sztuki istnieje niezliczona ilość. Możemy o niej mówić, że jest podręcznikiem życia, możemy ją nazwać kwiatem ludzkich uczuć. Według innych definicji sztuka jest wyrażaniem przeżyć, emocją, odtwarzaniem rzeczy. Horacy, rzymski poeta i myśliciel, napisał, że sztuka powinna sprawiać przyjemność oraz uczyć, a Andy Warhol uważał, że sztuka to wielki biznes. Jeszcze inaczej sztukę określił Wilhelm Wackenroder, prekursor niemieckiego romantyzmu, który stwierdził, że sztuka jest ponad człowiekiem; wspaniałe dzieła jej kapłanów możemy tylko podziwiać i czcić oraz otwierać przed nimi serca, by dostąpić wyzwolenia i oczyszczenia wszystkich naszych uczuć.

Spośród wypowiedzi o sztuce artystów polskich warto przytoczyć słowa Jerzego Nowosielskiego, znakomitego malarza i teoretyka sztuki, który powiedział: W sztuce następuje przemiana zła w dobro, brzydoty w piękno oraz Jarosława Kozłowskiego, twórcy związanego z konceptualizmem, autora wielu instalacji przestrzennych, opartych na intelektualnych i naukowych refleksjach, który wyznał: Dla człowieka, który jest artystą, sztuka jest sensem, który wnosi do świata. Poprzez sztukę człowiek może zrealizować swoją autentyczność. Sztuka w takim rozumieniu jest niczym nieograniczoną grą o różnorodnych zasadach, kończącą się serią wyborów, dokonywanych przez człowieka w procesie tworzenia sensów.

Czy można żyć bez sztuki? Nie ma gotowych odpowiedzi na to pytanie. Tak samo jak nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pytania o jej sens i znaczenie, jej terytorium, granice. Artyści nieustannie poszukują wyobrażeń, symboli i znaków określających naszą codzienność, otaczającą nas rzeczywistość. Najważniejszym zadaniem sztuki stało się odkrywanie istoty i wartości życia, ale także i dokumentowanie zdarzeń, ludzi, natury. Urzeczywistnienie jej misji ustala równouprawniony, nieograniczony dialog artysty z widzem, publicznością.

Czy sztuka mówi prawdę? Pablo Picasso powiedział tak: Wiem już teraz, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka jest kłamstwem, które nam pozwala zbliżyć się do prawdy, przynajmniej do tej prawdy, która jest dla nas rozpoznawalna. Artysta winie pochwycić sposób przekonania publiczności o pełnej prawdzie swoich kłamstw.

Jerzy Brukwicki – krytyk sztuki, dziennikarz, wieloletni szef warszawskiej Galerii Krytyków POKAZ w Warszawie.

Wykład Jerzego Brukwickiego Czy można żyć bez sztuki? 
6 marca 2015 r., godz. 17.00
Galeria Sztuki Współczesnej
Włocławek

Dodaj komentarz