Zdarzenia subtelne – Andrzej Antoni Widelski w Galerii Zamojskiej

6 marca w Galerii Zamojskiej odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa pt. Zdarzenia subtelne, której autorem jest Andrzej Antoni Widelski.

Plakat „Zdarzenia subtelne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat „Zdarzenia subtelne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przestrzeń twórcza Andrzej Antoniego Widelskiego, obejmuje głównie realizacje malarskie i graficzne. W swojej twórczości podejmuje się pracy nad cyklami, związanymi z duchowością. Wykonał cykle pt. – zdarzenia mistyczne, wobec niewidzialnego świata, białe lato, pejzaż ezoteryczny Anioły czterech pór, Pod tym samym niebem, zdarzenia subtelne, siedem warstw błękitu,  przerwany horyzont. Srebrne ogrody. Symetria przeciwieństw.

Twórczość Andrzeja A. Widelskiego jest zapisem energii wznoszących – od sacrum konkretnego i użytkowego do sacrum coraz bardziej sublimowanego, zatracającego konkretność na rzecz wyobraźniowego wymiaru duchowego. Dotyczy to zarówno twórczości malarskiej, jak i graficznej, choć w malarstwie intensywna obecność koloru tworzy nowe, zróżnicowane harmonizacje barwne. Delikatne niuanse walorowe tworzą sugestywne doznania przestrzeni. Twórczość ta lokuje się w tym obszarze sztuki współczesnej, w którym nie obowiązuje zasada wyścigu form, lecz wyścigu myśli i odczuwania, gdyż tamten wyścig stał się już tylko wyścigiem pomysłów o bardzo zróżnicowanej i najczęściej wątpliwej jakości. Wymiar duchowy twórczości artysty zmierza ku biegunowi dobra, ale jest ciągle zagrożony obecnością i potencjalną ingerencją sił zła, sił mroku i czerni. Tworzy to angażującą sytuację napięcia, sytuację dynamiczną, w której stale coś się dzieje, coś może się stać – działa coś co niepokoi. W sensie sugestii wyobrażeniowych twórczość Andrzeja A. Widelskiego lokuje się w górnych rejestrach figuratywności; zmierza ku roztopieniu się w tkance aluzyjnych sugestii – Wojciech Skrodzki.

Andrzej Antoni Widelski – otrzymał dyplom w Instytucie Sztuki, UMCS w Lublinie w 1982 roku. Obronił doktorat z malarstwa pt. Wobec niewidzialnego świata. Wykłada w Katedrze Grafiki – WST Katowice. Otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Nagrodę Rektora WST Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego, Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Lublin oraz wiele innych nagród i wyróżnień. W dorobku ma 33 wystawy indywidualne i ok. 100 wystaw zbiorowych. Zrealizował kilkanaście autorskich projektów wnętrz sakralnych min kościoły w Lublinie. Wystawiał min w: Państwowym Muzeum na Majdanku, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerij Desimplel w Belgii, Teatrze Śląskim w Katowicach, Galerii CK- ZPAP Wspólna w Bydgoszczy Dom Artysty Plastyka w Warszawie, Galerii ZPAP w Opolu, Pałacu Sztuki w Drohobyczu, Galerii Labirynt2, Archidiecezjalnym Muzeum Sztuki Religijnej w Lublinie, Galerii ZPAP Przy Mariackiej w Gdańsku i ostatnia wystawa w 2014 roku w Galerii Leszka Mądzika Sceny Plastycznej KUL.

Wystawa Zdarzenia subtelne – Andrzej Antoni Widelski
Wernisaż 6 marca 2015 r., godz. 17.00
BWA Galeria Zamojska
Zamość
Wystawa czynna od 6 do 31 marca 2015 r.

Dodaj komentarz