Pomiędzy. Wystawa grafik Michaliny Wawrzyczek – Klasik

4 marca w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych – Galerii Eksperyment w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy grafik Michaliny Wawrzyczek – Klasik Pomiędzy.

Plakat wystawy „Pomiędzy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wystawy „Pomiędzy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace Michaliny Wawrzyczek – Klasik powstają z potrzeby kreowania nowej, osobistej przestrzeni, z którą konfrontuje odbiorcę. Buduje ją za pomocą różnorodnych mediów: obrazów, które ustawia w obiekty, wielkoformatowych serigrafii oddziałujących iluzją przestrzeni oraz instalacji wideo, w których ożywają elementy poprzednich prac. Te formy wypowiedzi traktuje jako wzajemnie dopełniające się, wychodzące poza medium, w szerszy kontekst instalacji czy przestrzeni galerii.

Projekt Pomiędzy, prezentowany w Galerii Eksperyment, składa się z cyklu monumentalnych serigrafii. Format prac dostosowany do proporcji człowieka, iluzja bryły oraz aranżacja zsynchronizowana z przestrzenią galerii sprawiają, iż realizacja angażuje widza. W grafikach organiczne kształty zostały połączone z abstrakcyjnymi formami, nawiązującymi do architektury. Elementy te użyte są w celu zapisu postrzeganych zjawisk, ich przekształcenia i transpozycji. Celem jest stworzenie realizacji na pograniczu wystawy grafiki i instalacji. Przełamuje ona stereotypowe podejście do grafiki i pozwala odbiorcy znaleźć się w przestrzeni organizowanej przez grafikę. Przestrzeni, która silnie oddziałuje na odbiorcę, otaczając go.

Michalina Wawrzyczek-Klasik – Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Serigrafii prof. Waldemara Węgrzyna w 2010 roku. Prezentacje do dyplomu w Pracowni Malarstwa prof. Ireneusza Walczaka oraz Pracowni Intermediów prof. Adama Romaniuka. Otrzymała stypendium Ministra Kultury, dwukrotnie nominowana do Grand Prix Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.

Wystawa Pomiędzy. Michalina Wawrzyczek – Klasik
Wernisaż 4 marca 2015 r., godz. 18.00
Galeria Eksperyment
Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie
Organizator: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Wystawa czynna od 5 do 25 marca 2015 r.

Dodaj komentarz