Common Reading w Krakowie

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteca zaprasza na Common Reading – eksperymentalne spotkanie z książką, przenoszące ją w wymiar wspólnego doświadczenia – które odbędzie się 28 lutego w Księgarni Matras przy Rynku Głównym w Krakowie.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka – logo (źródło: strona internetowa instytucji)

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka – logo (źródło: strona internetowa instytucji)

Common reading, czyli wspólne czytanie. Odczytując razem fragmenty z Wykładu profesora Mmaa Stefana Themersona, organizatorzy chcą zbudować nową przestrzeń dla tekstu, która rozgrywa się pomiędzy głosami czytających. W tej praktyce czytający stają się aktywnymi twórcami tekstu. Każde głośno odczytane zdanie sprawia, że tekst przekracza ramy książki, dzieje się i stwarza na nowo poza jej kartkami. Jako pierwszy wniesie swój głos i poprowadzi wydarzenie Krzysztof Zarzecki – aktor Starego Teatru.

Common Reading jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Czytając jak książkę w Cricotece.

Common Reading
28 lutego 2015 roku, godz. 15.00–17.00
Księgarnia Matras przy Rynku Głównym w Krakowie

Dodaj komentarz