Anna Panek zaanektuje Project Room

Od 26 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie będzie można oglądać wystawę prac Anny Panek zatytułowaną Rozpuszczanie.

Fotografia z archiwum domowego Anny Panek, dzięki uprzejmości galerii Lokal_30 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fotografia z archiwum domowego Anny Panek, dzięki uprzejmości galerii Lokal_30 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Rozpuszczanie prezentuje Annę Panek podczas codziennej pracy artystycznej w galerii, którą artystka rozpocznie w dniu otwarcia i zakończy wraz z zamknięciem ekspozycji. Anna Panek wychodzi poza ramy obrazu i zamalowuje architekturę; uprawia malarstwo jak ogrodnik rośliny, pozwala mu się rozprzestrzenić, zamieniając wnętrze galerii w efemeryczny obraz.

Istotą wystawy jest praca, którą artystka wykonuje codziennie w galerii. Czas pracy pokrywa się dokładnie z czasem trwania wystawy. Rozpoczęta w dniu otwarcia praca zostanie zakończona wraz z zamknięciem wystawy. Wymiary pokazywanej pracy odpowiadają dokładnie wymiarom galerii, w której powstaje. Przedmiotem Rozpuszczania nie jest artefakt, lecz proces i artystka zmierzająca do pewnego celu. Jest nim tytułowe rozpuszczanie architektury – na przykładzie wnętrza galerii. Za rozpuszczalnik służy w tym procesie malarstwo. Anna Panek jest malarką i architektką. W swojej praktyce artystycznej łączy, a zarazem przeciwstawia sobie te dwie dziedziny. Wychodzi poza ramy obrazu i zamalowuje architekturę. To rodzaj architektury odwrotnej: za pomocą środków malarskich artystka rozmywa fizyczne struktury i zmienia realne miejsca w efemeryczne obrazy.

Rozpuszczanie jest próbą przedstawienia malarstwa, które nie tyle jest, ile się dzieje. Bohaterem tej wystawy nie jest dzieło, wypracowany wspólnie przez artystkę i instytucję produkt kultury, lecz pewien zamysł i zmierzanie w kierunku jego urzeczywistniania. Artystka pracuje nad nim każdego dnia, również w godzinach otwarcia galerii, na oczach publiczności. Wystawa zaś, która będzie gotowa, kiedy się zakończy, składa się z sekwencji zmian, zbioru wystaw, które codziennie wyglądają inaczej.

– Stach Szabłowski

Anna Panek – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni prof. Leona Tarasewicza, aneks w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, finalistka konkursu Samsung Art Master, pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kurator wystawy: Stach Szabłowski
Koordynacja: Katarzyna Tomczak-Wysocka

Anna Panek, Rozpuszczanie
W ramach projektu Bank PKO Project Room
Wernisaż: 26 lutego 2015 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 29 marca 2015 roku
CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

Dodaj komentarz