Stanisław Ignacy Witkiewicz – pisma krytyczne i publicystyczne

Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego 23 lutego ukazał się tom 11 Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza Pisma krytyczne i publicystyczne, który opracowany został przez jednego z najwybitniejszych witkacologów – prof. Janusza Deglera.

Stanisław Ignacy Witkiewicz „Pisma krytyczne i publicystyczne” –  okładka (źródło: materiały prasowe)

Stanisław Ignacy Witkiewicz „Pisma krytyczne i publicystyczne” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Tom obejmuje 38 tekstów. Są wśród nich szkice o twórczości m.in. futurystów, Jerzego Mieczysława Rytarda, Tadeusza Micińskiego, Antoniego Słonimskiego i Brunona Schulza (wnikliwe studium o Sklepach cynamonowych) oraz kilka artykułów poświęconych problemom krytyki, jej założeniom, funkcjom i kryteriom.

Witkacy uparcie dowodził, że krytyk powinien mieć solidne przygotowanie filozoficzne i skrystalizowane poglądy estetyczne. Szczególne znaczenie przypisywał polemikom i zgodnie z wyznawaną zasadą, że autor powinien odpowiadać krytykom, wdawał się w dyskusje m.in. z Irzykowskim, Boyem, Słonimskim oraz Chwistkiem, któremu poświęcił obszerną rozprawę Leon Chwistek – Demon Intelektu. Z furią atakował Wiadomości Literackie za szerzenie kultury dowcipiarstwa, lekceważenie problematyki filozoficznej, schlebianie gustom kurierkowej publiczności.

Kilkanaście tekstów z lat 1931–1936 dotyczy aktualnych problemów życia umysłowego, społecznego i artystycznego w Polsce. Trafnie wskazywał w nich zagrożenia, jakie niesie rozwój kultury masowej i starał się bronić tych wartości, których ocalenie mogło opóźnić nieuchronny – jego zdaniem – upadek sztuki. Wszystkie teksty zostały sprawdzone z pierwodrukami i rękopisami oraz opatrzone szczegółowymi przypisami i notami edytorskimi.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Dzieła zebrane, tom 11:
Pisma krytyczne i publicystyczne
Premiera: 23 lutego 2015 roku
Państwowy Instytut Wydawniczy

Dodaj komentarz