Przemytnicy w Gdańsku. Nowa kuratorka Festiwalu Narracje

20 i 21 listopada Festiwal Narracje – Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej po raz siódmy ożywi Gdańsk. Tym razem kuratorka z południa Polski – Anna Smolak, zabierze uczestników w podróż po Nowym Porcie – dzielnicy, której historia i bliskość morza zostały zawarte w koncepcji Przemytnicy.

Anna Smolak, (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Smolak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Koncepcję kuratorską siódmej edycji Narracji wybrano w drodze zamkniętego konkursu. Zaproszenie otrzymało kilku kuratorów z całej Polski. Najciekawszy pomysł przedstawiła Anna Smolak, która zaproponowała, by festiwal odbył się w Nowym Porcie pod hasłem Przemytnicy nawiązującym do historii dzielnicy nierozerwalnie związanej z działającym tam portem. Jeszcze w latach 60. było to miejsce tętniące życiem, językami ze wszystkich stron świata, pełne kawiarni i klubów dla marynarzy. Kuratorka zwraca uwagę na przemyt zupełnie innego rodzaju niż nielegalny obrót towarem.

Festiwal Narracje 2015 bada potencjał mechanizmów przemytu w budowaniu wspólnotowości miejskiej. Celem projektu jest zmian postrzegania dzielnicy i wykorzystanie jej kulturotwórczego potencjału i naturalnych uwarunkowań w taki sposób, aby negatywne konotacje poprzez ich twórczą interpretację stały się atutem miejsca – tłumaczy Smolak w koncepcji kuratorskiej.

Według zaproponowanej koncepcji, scenariusz Narracji i charakter projektów, które powstaną podczas festiwalu, będą odwoływały się z jednej strony do sposobów funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej, z drugiej do rytuałów morskiego życia nocnego jako ważnego elementu funkcjonowania społeczności. Integralną częścią projektu będą artystyczne rezydencje zorganizowane we współpracy z niedawno otwartym w Nowym Porcie oddziałem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, które pozwolą artystom zakorzenić ich pracę w kontekście lokalnym. Prezentowane na Narracjach projekty będą odnosić się między innymi do roli światła w percepcji przestrzeni publicznej, jako medium zdolnego eksponować zjawiska i formalnie kształtować przestrzeń, będą przyciągać uwagę, ale też nieść ze sobą ryzyko pogłębienia istniejącej strefy cienia.

Przenosząc zjawisko przemytu na pole praktyk kulturowych, festiwal Narracje szukać będzie połączeń pomiędzy tym co dostępne i ukryte, zbiorowe i indywidualne, materialne i efemeryczne. Wykorzysta moment nieuwagi dla wyznaczenia nowych przestrzeni kontaktu i wymiany. Pozostawi po sobie nie tyle trwałą zmianę, co jej potencjalność. Za sprawą transgresyjnego i komunikacyjnego charakteru twórczości zaproszonych do projektu artystów z obszaru basenu Morza Bałtyckiego przeniknie zastane granice i struktury, tworząc nowe kanały przepływu wiedzy, materii i energii – kontynuuje kuratorka.

Artystów siódmej edycji Narracji stanowić będą zaproszone osoby z krajów basenu Morza Bałtyckiego, artyści z Polski oraz wybrani w otwartym naborze prac, który zostanie ogłoszony 1 kwietnia.

Anna Smolak – ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia z zakresu dyplomacji kulturalnej w Collegium Civitas. W latach 2004–2012 związana z Bunkrem Sztuki, obecnie odpowiada za kształtowanie programu galerii BWA Sokół w Nowym Sączu.

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Współorganizator:  Gdańska Galeria Miejska

Festiwal Narracje – Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej Przemytnicy
20–21 listopada 2015 r.
Gdańsk

Dodaj komentarz