Otwarta kolekcja w szczecińskim MSW

Od 26 lutego w Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Otwarta kolekcja przygotowaną we współpracy kuratorskiej ze studentami Akademii Sztuki w Szczecinie.

Anna Wojsznis, „Pokusa”, olej na płycie, 2003, Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Wojsznis, „Pokusa”, olej na płycie, 2003, Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem ekspozycji jest obszerna prezentacja zbiorów Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie – jednej z najdynamiczniej rozwijających się na przestrzeni ostatniej dekady kolekcji sztuki najnowszej w Polsce, która jest trwale zdeponowana i prezentowana w ramach cyklicznych projektów ekspozycyjnych w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Otwarta kolekcja opiera się na eksperymencie z zakresu metod pracy ze zbiorami, który zakłada otwarcie zasobów muzealnych na nowych, kreatywnych użytkowników i zaproszenie ich do sformułowania autorskich wypowiedzi kuratorskich w związku ze zgromadzonymi przez muzeum dziełami. Zbiór Zachęty, liczący ponad 300 obiektów, udostępniono studentom Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, którzy na jego bazie opracowali cykl prezentacji przedstawiających zasoby Zachęty w nowych koncepcyjnych i aranżacyjnych układach. Otwarta kolekcja to konstelacja czterech niezależnych, lecz wzajemnie uzupełniających się mikrowystaw poświęconych tematyce przestrzeni, samoświadomości i relacji z fantazmatycznym Obcym.

Poszczególne części wystawy opatrzono odrębnymi podtytułami i skonfigurowano wokół koncepcji opracowanych przez prowadzących je kuratorów:

Koniec nie jest początkiem, początek nie jest końcem (kuratorki Joanna Szumacher i Martyna Szwinta) – projekt poświęcony problematyce kompozycji otwartej i wystawa-opowieść o nieoczywistości świata, o jego różnorodności i otwartości. Źródłem refleksji stają się tu nie tylko idee zakodowane w prezentowanych dziełach, ale także sposób zaaranżowania ekspozycji, która sama w sobie stanowi kompozycję otwartą, stając się jej niedogmatyczną manifestacją.

Oni już tu są (kuratorzy Małgorzata Goliszewska i Mikołaj Tkacz) – wystawa, która łączy prace dotyczące spotkania z nieznanym, bardziej lub mniej skonkretyzowanym Obcym. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wyobrażenie Obcego zostało wyeksploatowane przez kulturę masową i zakorzeniło się głęboko w zbiorowej świadomości. Dla jednych to tylko fantazja i produkt nurtu science fiction, dla innych przedmiot wiary, nadziei bądź strachu. Wystawa Oni już tu są ukazuje różne wymiary spotkania z nieznanym: oczekiwanie, lęk, nadzieję, walkę, poddanie się i w końcu symbiozę.

Gdzie jesteś? (kuratorka Magdalena Sakowska-Carło) – autoanalityczna opowieść o ludzkich zachowaniach, nadziejach i aspiracjach, skonfrontowana z rzeczywistością, w jakiej funkcjonujemy. To wystawa stymulująca proces rozwijania samowiedzy, dokonujący się w związku ze zgromadzonymi na niej dziełami, których tematyka oscyluje wokół szeroko pojętych relacji w ich osobisto-intymnych, społecznych i biologiczno-gatunkowych aspektach.

Przestrzeń wolności (kuratorzy Marcin Buczkowski i Piotr Perzycki) – projekt poświęcony sposobom doświadczenia przestrzeni i wolności oraz łączącym je zależnościom. Dobór eksponowanych dzieł ma na celu wywołanie różnych – niekiedy skrajnych – emocji, które można ulokować na osi doświadczania przestrzeni i wolności. Pojęcia te są tak mocno uzależnione od siebie nawzajem, że wystawa równie dobrze mogłaby funkcjonować pod odwróconym tytułem Wolność przestrzeni.

W obrębie projektu Otwarta kolekcja będzie prezentowanych ponad 50 dzieł z Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Pokaz uzupełnią dwa dzieła z zasobów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Artyści: Piotr Bosacki, Andrzej Ciesielski, Czekalska + Golec, Oskar Dawicki, Ryszard Górecki, Arti Grabowski, Aneta Grzeszykowska, Leszek Knaflewski, Bartosz Kokosiński, Paweł Kula, Zofia Kulik, Maciej Kurak, Konrad Kuzyszyn, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Dominik Lejman, Roman Lipski, Robert Maciejuk, Artur Malewski, Jarosław Modzelewski, Tomasz Mróz, Anna Orlikowska, Dorota Podlaska, Andrzej Syska, Tomasz Tatarczyk, Anna Wojsznis, Ryszard Woźniak, Julita Wójcik, Alicja Żebrowska

Kuratorzy: Marcin Buczkowski, Małgorzata Goliszewska, Piotr Perzycki, Magdalena Sakowska-Carło, Joanna Szumacher, Martyna Szwinta, Mikołaj Tkacz (studenci Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie)

Kurator prowadzący: Magdalena Lewoc (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Otwarta kolekcja
Wernisaż: 26 lutego 2015 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 5 kwietnia 2014 roku
Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Staromłyńska 1
Szczecin

Dodaj komentarz