• 2015-02-18

Krakowski NZS: samoograniczający się antykomunizm

Krakowski NZS: samoograniczający się antykomunizm – spotkanie z cyklu Krakowska Loża Historii Współczesnej, organizowanego przez IPN – odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 18 lutego o godz. 18.00.

„Krakowski NZS: samoograniczający się antykomunizm”  – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Krakowski NZS: samoograniczający się antykomunizm” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Analiza dokumentów z książki, która będzie przedmiotem dyskusji (Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie 1980–1990. Wybór dokumentów, tom I 1980–1981, redakcja tomu: Henryk Głębocki i Marcin Kasprzycki, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2014), pozwala wejrzeć w historię tego momentu komunizmu w Polsce, kiedy system zachwiał się w swych podstawach. Stało się tak głównie za przyczyną Solidarności, ale Niezależne Zrzeszenie Studentów dołożyło do tego dzieła swoją cegiełkę. Przez pryzmat tych dokumentów widzimy, jaka dziura w systemie powstała wskutek działań krakowskich studentów skupionych w NZS. A skądinąd wiemy, że tej dziury później nigdy już komunistom nie udało się do końca zasklepić, nawet przy pomocy stanu wojennego.

Krakowski NZS był niewątpliwie środowiskową kontynuacją Studenckiego Komitetu Solidarności – niewielkiego, ale wpływowego niezależnego ruchu studenckiego, działającego w Krakowie w latach 1977–1980. Istnieje wyraźne personalne i ideowe iunctim między SKS-em a NZS-em.

Może dlatego właśnie NZS ma jednoznacznie antykomunistyczną charakterystykę. Ten jego rys w dużym stopniu determinował stanowisko Zrzeszenia wobec konfliktów politycznych burzliwych lat 1980–81. A w pewnym stopniu zaważył też na radykalizmie działaczy, którzy pod tym samym szyldem działali w schyłkowych latach PRL-u. Czy mogła istnieć w warunkach komunizmu organizacja studencka zarazem niezależna od władz i apolityczna? O czym świadczy radykalizacja NZS w ostatnich tygodniach przed stanem wojennym? Czy – i jaką? – jest ona prefiguracją przyszłych podziałów w obozie Solidarności?

W dyskusji wezmą dr hab. Henryk Głębocki, Jarosław Guzy, Marcin Kasprzycki. Spotkanie poprowadzi Roman Graczyk.

Krakowski NZS: samoograniczający się antykomunizm
18 lutego 2015 roku, godz. 18.00
Wojewódzka biblioteka Publiczna w Krakowie

Dodaj komentarz