Jerzy Nowosielski w listach i zapomnianych wypowiedziach

Listy i zapomniane wywiady Jerzego Nowosielskiego, w wyborze i opracowaniu Krystyny Czerni, ukażą się 19 lutego nakładem Wydawnictwa Znak.

Jerzy Nowosielski „Listy i zapomniane wywiady” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Jerzy Nowosielski „Listy i zapomniane wywiady” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Korespondencja i rozmowy artysty z przyjaciółmi, a zarazem współtowarzyszami w filozoficznych i artystycznych poszukiwaniach (m.in. z Tadeuszem Różewiczem, ks. Jerzym Klingerem, Jerzym Turowiczem, Ryszardem Przybylskim czy księdzem Henrykiem Paprockim) ukazują podstawy, na których opiera się kunszt myśli filozoficznej Jerzego Nowosielskiego. Listy wymieniane z żoną Zofią przez dziesięciolecia pozwalają zobaczyć mistrza w prywatnej odsłonie.

Z odnalezionych rozmów i po raz pierwszy publikowanych listów wyłania się obraz człowieka głębokiej wiary, wrażliwego artysty i dociekliwego obserwatora rzeczywistości.

Lektura listów zawsze wydaje się kusząca, stwarza zwykle wrażenie bliskości i dopuszczenia do konfidencji, zaś w przypadku tak niebanalnych przyjaźni – lektura staje się ucztą duchową. Wymiana myśli z przyjaciółmi to wymiana olśnień i inspiracji, lecz także wątpliwości i niepokojów; sprawozdanie z lektur, podróży, problemy codzienne, ale i kwestie zasadnicze, dotyczące rozwoju duchowego i ideowych wyborów.

(ze wstępu Krystyny Czerni)

Jerzy Nowosielski Listy i zapomniane wywiady
Premiera: 19 lutego 2015 roku
Wydawnictwo Znak

Dodaj komentarz