Startuje konkurs do 13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Po raz 13. odbędzie się we Wrocławiu jeden z najważniejszych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Fundacja Art Transparent zaprasza artystów do wzięcia udziału w najnowszej edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Tegoroczne hasło to Czyny zabronione. Przegląd odbędzie się we Wrocławiu w Koszarach Oddziału Prewencji Policji.

13. Przegląd Sztuki SURVIVAL, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

13. Przegląd Sztuki SURVIVAL, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

SURVIVAL jest realizowanym od 13 lat wydarzeniem prezentującym sztukę współczesną w przestrzeni publicznej Wrocławia. Na jego potrzeby wybierane są budynki, kompleksy zabudowań, które znajdują się w pobliżu centrów wydarzeń, a także przestrzenie użyteczności publicznej, w których koncentruje się codzienne życie miasta. W swojej kilkunastoletniej historii SURVIVAL był realizowany w miejscach takich jak: place i zabudowa Dzielnicy Czterech Świątyń, dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych, budynek Farmacji Akademii Medycznej, schron przeciwlotniczy przy pl. Strzegomskim czy gmach Dworca Głównego.

W 2015 roku Przegląd odbędzie się w historycznym gmachu Koszar Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda. Koncepcja wystawy realizowanej w budynkach dawnych koszar policyjnych zostanie opracowana w oparciu o kontekst występku. Inspiracją dla działań kuratorów i artystów staną się metafory naruszania przepisów i łamania ogólnie przyjętych zasad.

Hasło tegorocznej edycji: Czyny zabronione, zainspirowane terminem prawniczym, odwołuje się do ludzkich zachowań i zjawisk rozgrywanych na granicy prawa lub całkowicie gwałcących jego zasady. Wybrana przestrzeń, silnie naznaczona dawną, policyjną funkcją, pozwala na studium pojęć związanych z zagadnieniem nieprzestrzegania prawa stanowionego i naturalnego. Już sama gradacja zjawiska: wykroczenie – przestępstwo – zbrodnia może być potraktowana jako wstęp do rozważań na temat negatywnego funkcjonowania relacji społecznych.

Tegoroczne hasło ma swoje znaczenie także w odniesieniu do miasta, które jest wskazywane w badaniach naukowych jako obszar szczególnie narażony na występowanie wiktymizacji. Podobnie jak w Zbrodni i karze Dostojewskiego mamy do czynienia z obrazem miasta skrajnie zepsutego, które chyli się ku upadkowi, tak i dzisiaj motyw grzesznego miasta (sin city) wykorzystywany jest w sztuce i popkulturze jako metafora ludzkiego upadku.

Utożsamiane z tytułowym występkiem zło od zawsze było w centrum zainteresowania twórców. Hasło Czyny zabronione w odniesieniu do współczesnych sztuk wizualnych sugeruje wątki związane nie tylko z klasycznym pojmowaniem motywu zbrodni i występku jako inspiracji dla artystów, ale także szereg odniesień do czynów zabronionych w sztuce. Tu jednak czyny zabronione nie muszą kojarzyć się wyłącznie z tym, co niemoralne i społecznie potępiane – popularne praktyki zawłaszczania, transformowania, a nawet destrukcji, a więc wszystkie działania wywrotowe, tricksterskie, zaburzające ustalony odgórnie porządek. W sztuce najnowszej to, co zabronione, jak umyślne działania na granicy prawa, jest często włączane w zbiór metod artystycznych współczesnych twórców, staje się częścią ich manifestu artystycznego, a nawet pełnoprawną dziedziną sztuki.

Organizatorzy zapraszają do składania projektów uwzględniających specyfikę miejsca oraz odwołujących się do hasła 13. edycji: Czyny zabronione.

Kuratorami 12. Przeglądu Sztuki SURVIVAL są Michał Bieniek i Anna Kołodziejczyk

13. Przegląd Sztuki SURVIVAL – konkurs
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2015 roku
Przegląd odbędzie się w dniach od 26 do 30 czerwca 2015 roku
Koszary Oddziału Prewencji Policji
ul. Księcia Witolda 38–40
Wrocław

Dodaj komentarz