Dyplom 2014 w toruńskich Znakach Czasu

Od 6 lutego w CSW Znaki Czasu w Toruniu można oglądać wystawę pt. Dyplom 2014  prezentującą najlepsze prace dyplomowe absolwentów Instytutu Artystycznego oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Wystawa „Dyplom 2014”, CSW Znaki Czasu w Toruniu, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Dyplom 2014”, CSW Znaki Czasu w Toruniu, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Różnorodność postaw artystycznych młodych twórców wpisuje się w obraz współczesnej sztuki z jej bogactwem formalnym. Wystawa pozwoli odkryć potencjał twórczy tych, którzy już wkrótce będą decydować o kształcie najnowszej sztuki. Na wystawie zobaczymy wyróżnione dyplomy zrealizowane w Instytucie Artystycznym. Tworzone w różnorodnych technikach prace absolwentów są wyrazem twórczych poszukiwań, zarówno w dyscyplinach sztuki uznawanych za tradycyjne, takich jak malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek, jak i w obszarze nowych mediów.

Drugą część ekspozycji stanowią prace z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, wykonane w ramach dyplomów i w toku studiów na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Wielość i zróżnicowanie prezentowanych osiągnięć studentów ukazuje złożoną problematykę oraz specyfikę konserwacji dzieł sztuki jako odrębnej dyscypliny w dziedzinie sztuk plastycznych. Wystawa jest też dobrą okazją do prezentacji dokonań tzw. toruńskiej szkoły konserwacji.

Dyplom 2014
Wernisaż: 6 lutego 2015 roku, godz. 19.00
Finisaż i rozdanie nagród: 25 lutego 2015 roku, godz. 14.00
CSW Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz