• 2015-02-06

W cieniu pamięci. Próba przetrwania historii

17 lutego o godz. 18.00 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera w Krakowie odbędzie się projekcja filmu W cieniu pamięci reżyserii Tomasza Kocura Malca.

Plakat „W cieniu pamięci" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat „W cieniu pamięci" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wymieniony wyżej film jest materiałem edukacyjnym do nauczania o Holocauście. Po pokazie filmu jest zaplanowane spotkanie z reżyserem i Katarzyną Szuszkiewicz z Fundacja AntySchematy 2.

Inicjatywa AntySchematy 2 powstała w 2008 roku. Nazwa odwołuje się do głównej idei, jaka przyświecała jej twórcom: łamania stereotypów i schematów. Wtedy pojawił się też pomysł uczenia młodzieży postaw otwartości i tolerancji do mniejszości żydowskiej poprzez sprzątanie i dbanie o cmentarze żydowskie na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego.

Inicjatywa została przekształcona w Fundację w lipcu 2014 roku. Fundacja AntySchematy 2 jest organizacją non-profit.

Celami Fundacji są: krzewienie kultury na rzecz przełamywania stereotypów w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych poprzez edukację międzykulturową, opieka nad miejscami pamięci oraz lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. Celem jest również wspieranie szkół oraz związana z tym działalność charytatywna.

Obecnie Fundacja obejmuje swoim działaniem obszar dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego, jednak wraz z planowanym rozwojem instytucja ma ambicje rozszerzenie tego zasięgu na inicjatywy o oddźwięku krajowym a nawet międzynarodowym.

Tomasz Kocur Malec, absolwent Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek historia (praca magisterska, napisana pod kierunkiem prof. Wacława Wierzbieńca Zakres i funkcjonowanie negatywnych postaw Polaków wobec Żydów w okresie międzywojennym. Studia Podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika.

Katarzyna Suszkiewicz, absolwentka europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka: Auschwitz i Holokaust.

Pokaz filmu W cieniu pamięci
Reżyseria: Tomasz Kocur Malec
17 lutego 2015 roku
Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie

Dodaj komentarz