Tadeusz Gustaw Wiktor – Epitafia Polskie

Od 6 lutego w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu będzie można oglądać wystawę prac Tadeusza Gustawa Wiktora pt. Epitafia Polskie. Ekspozycja odbędzie się w ramach cyklicznego projektu Grafinale – Elita grafiki polskiej.

Tadeusz Gustaw Wiktor, „Pierwsza Msza Transcendentna – Medytacje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tadeusz Gustaw Wiktor, „Pierwsza Msza Transcendentna – Medytacje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bożena Kowalska, Wiktor:

Wiktor jest nie tylko malarzem, rysownikiem i grafikiem, ale też wiele czasu poświęca lekturom, rozważaniom filozoficznym i tworzonej przez siebie teorii. Na jego zapatrywaniach zaważyły pisma chrześcijańskich filozofów: Mistrza Eckharta, Aldouxa Huxley’a, Karla Jaspersa czy Leszka Kołakowskiego, a także, i w nie mniejszym stopniu, myślicieli Dalekiego Wschodu, jak Jiddu Krishnamurti, Teitaro Suzuki czy Hui Nanga. Najsilniejsze wszakże związki łączą poglądy artysty z psychoanalizą, nazwanego przez niego Mistrzem, Carla Gustawa Junga.

Sztuka Wiktora, medytacyjna, nasycona treściami metafizycznymi, jest niełatwa w odbiorze, jeśli kto chce sięgać w nią głębiej, nie poprzestając na urzeczeniu tym, co powierzchowne: jej urodą, harmonią form i kolorów, wyrafinowaniem i doskonałością wykonania warsztatowego. Wbrew pozorom, między pojmowaniem przez Wiktora sensu jego sztuki a jej cyzelerskim opracowaniem nie ma sprzeczności. Wielka dbałość o formę w pracach artysty nie pochodzi bowiem z dążenia do ich atrakcyjności wizualnej, ale z wrodzonej cechy perfekcjonizmu we wszelkich działaniach twórcy. Warto więc zwrócić uwagę na ten istotny moment, że sztuka Wiktora jest w pełni spójna z budowaną przez niego teorią, że jest jej wyrazem i konsekwencją. Jedyną między nimi różnicę stanowi fakt, że o ile teoretyczne rozważania artysty są nadto rozbudowane, zawiłe i formułowane językiem hermetycznym, o tyle jego sztuka jest klarowna i jasna, nacechowana geometryczną prostotą i logiką ładu. Kuszące wydaje się zadanie przykładowego choćby tylko prześledzenia powiązań twórczości artystycznej Wiktora z przyjętą przez niego filozoficzną doktryną. (…)

Tadeusz Gustaw Wiktor, ur. w 1946 r. w Jeleniej Górze. Studia: Wydział Malarstwa i Wydział Grafiki ASP w Krakowie (1968-74). Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Adama Marczyńskiego (1972-74). Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Katedra Intermediów). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki, Kraków. W latach 1984–2014 uczestnik wszystkich edycji międzynarodowego Pleneru malarzy posługujących się językiem geometrii organizowanego przez Bożenę Kowalską (Chełm/Okuninka, Orońsko, Radziejowice / Warszawa / Radom).

Tadeusz Gustaw Wiktor uprawia malarstwo, rysunek i grafikę warsztatową, zajmuje się także grafiką projektową, pisze poezję. Ponadto zajmuje się krytyką artystyczną. Działalność twórczą łączy z aktywnością teoretyczną, której główny przedmiot stanowi, stworzona przez siebie Jednolita Teoria Pola Pan-obrazu.

Ma na swoim koncie 50 wystaw indywidualnych i ponad 400 wystaw zbiorowych, w tym około 180 wystaw krajowych, 200 wystaw międzynarodowych i 60 wystaw polskiej sztuki za granicą. Otrzymał wiele prestiżowych krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień.

Tadeusz Gustaw Wiktor, Epitafia Polskie
W ramach projektu Grafinale – Elita grafiki polskiej
Wystawę będzie można oglądać od 6 lutego do 4 marca 2015 roku
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Dodaj komentarz