Marek Rogulus Rogulski w akcie zczytywania niejawności

30 i 31 stycznia w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 odbędzie się interwencja Marka Rogulusa Rogulskiego zatytułowana Tunelowanie. Działanie towarzyszy wystawie Abrahama Cruzvillegasa Autodestrucción6: Chichimecachubo: Matzerath@S13.

Marek Rogulski, „Giant step”, fotografia, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Rogulski, „Giant step”, fotografia, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tunelowanie będzie interwencją, działaniem wobec instalacji Abrahama Cruzvillegasa w GGM, ale przede wszystkim szerszym odniesieniem się do filozofii działania reprezentowanej przez meksykańskiego artystę. Jego działalność postrzegam jako reprezentację szerszego nurtu obecnego w sztuce współczesnej. Autor wystawy określa te działania jako kontekstualne – skierowane ku tymczasowym rozwiązaniom, które odnoszą się do problematyki społecznej oraz nawiązują do problemu braku komunikacji i pojęcia zrozumiałości. Prowizoryczność zestawień postrzegam jako ucieleśnienie aspektu współuczestnictwa i procesualności na który w sztuce współczesnej kładziony jest obecnie duży nacisk. Podejście to uwypukla sam proces myślenia, improwizacji jak i konstytułowania się wyobrażeń o sztuce. Rozwijając sformułowaną dwa lata temu koncepcję ART READY – operowania całymi formacjami znaczeniowymi, chciałbym aby Tunelowanie było zabiegiem dokonanym na tak rozumianej wartości koncepcyjnej jaką reprezentuje instalacja Abrahama Cruzvillegasa.

Czy można pójść krok dalej poza obnażenie samego proces myślenia o sztuce? Poprzez zakrycie pewnych elementów tej instalacji, uczynienie ich niewidocznymi (w sensie bezpośredniej możliwości ich dostrzegania) – chciałbym na chwilę zderzyć praktykę kontekstualności lokalnej z postulowaną przeze mnie kontekstualnością abstrakcyjną (ART READY). Działanie wobec pewnej koncepcyjnej całości będzie tym razem odwołaniem się do wielowymiarowej osobliwości – do fenomenu czarnej dziury zastosowanym tutaj wobec procesu intelektualnego. Nie chodzi mi jedynie o symboliczne zakrycie pewnych aspektów społecznej komunikacji (nieważne na ile zrozumiałych bądź niezrozumiałych) ale o przekierowanie uwagi na inny wymiar rzeczywistości – na mikroskopowy, wewnętrzny, energetyczny aspekt procesualności. W akcie zczytywania niejawności posłużę się instrumentami muzycznymi, które będą swoistym medium Tunelowania.

Marek Rogulski

Marek Rogulus Rogulski – urodzony w 1967 roku w Gdańsku. Artysta intermedialny, performer, muzyk, teoretyk sztuki, kurator wystaw. Tworzy projekty interdyscyplinarne, fotografię i filmy video. W swych realizacjach stara się wypracować nową perspektywę postrzegania postmodernizmu. Stawia pytania o to, jaki mógłby być nowy, szerszy światopogląd. Jest autorem projektu Poza Postmodernizm, który realizuje od roku 1999 w oparciu o fundację TNS, zapraszając do udziału także innych artystów. Od roku 2010 Rogulski realizuje projekty uzupełniające, pt: Producenci kontekstów w obliczu przemian oraz Virtual, służące m.in. analizie i opisowi współczesnej sztuki ponowoczesnej oraz badaniu dynamiki nurtów postkonceptualnych.

Pierwsze udokumentowane działania w przestrzeni publicznej zrealizował w roku 1983. W roku 1989 współtworzył grupę Pampers Maxi a następnie grupę Ziemia Mindel Wurm i Tysiąc Najjaśniejszych Słońc (TNS). W latach 1990–1992 był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Społecznych i współprowadził tam Galerię C 14. W roku 1992 założył i od tego czasu kieruje fundacją TNS. Następnie współtworzył i był wiceprezesem Fundacji Otwarte Atelier (aktualnie CSW Łaźnia) gdzie prowadził galerię Auto da fe. W roku 1995 założył galerię Spichrz 7 na Wyspie Spichrzów, która w roku 1997 została przekształcona w galerię-pracownię Spiż 7 i działa tam aktualnie wraz z Ośrodkiem Badań Przestrzeni Wewnętrznej.

Autor wydawnictw i publikacji w zakresie teorii i sztuki współczesnej. Działa także w obszarze teorii i praktyki współczesnej muzyki improwizowanej (Supramolecular music). Prace Rogulskiego znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, MOCAK w Krakowie, kolekcji Towarzystwa Pomorskiego Zachęty Sztuk Pięknych, Galerii Bielskiej w Bielsku Białej, kolekcji fundacji TNS. /tns/

Kuratorka: Patrycja Ryłko

Tunelowanie. Interwencja Marka Rogulusa Rogulskiego
Działanie towarzyszące wystawie Abrahama Cruzvillegasa Autodestrucción6: Chichimecachubo: Matzerath@S13
Interwencja odbędzie się 30 stycznia (godz. 19.30) i 31 stycznia (godz. 11.00–19.00) 2015 roku
Gdańska Galeria Miejska 2
Powroźnicza 13/15
Gdańsk

Dodaj komentarz