Konkurs o Nagrodę im. Adama Włodka 2014 rozstrzygnięty

Znamy zwycięzców pierwszej edycji. Laureatami konkursu o Nagrodę im. Adama Włodka za 2014 rok zostali Mikołaj Łoziński oraz Miłosz Waligórski.

Mikołaj Łoziński, fot. Krzysztof Dubiel dla Instytutu Książki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mikołaj Łoziński, fot. Krzysztof Dubiel dla Instytutu Książki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorem i fundatorem Nagrody im. Adama Włodka jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Nagroda została ustalona zapisem testamentowym Wisławy Szymborskiej w 2012.

Nagrodę tę przyznaje Fundacja za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub za przekład. Laureatami mogą zostać młodzi twórcy, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę. O Nagrodę mogą starać się pisarze, poeci, tłumacze, badacze i krytycy literaccy.

Mikołaj Łoziński to prozaik, autor dwóch dobrze przyjętych książek – Reisefieber (Znak 2006) oraz Książki (Wydawnictwo Literackie 2012), za które otrzymał Nagrodę Fundacji Kościelskich, nominacje do Nagrody Nike oraz Paszport Polityki. Nagrodzony projekt powieści nosi tytuł roboczy Rodzina Stramerów i opowiadać ma o przeszłości rodziny, której kolejni członkowie uwikłani są w burzliwe wydarzenia XX wieku.

Miłosz Waligórski, fot. z arch. autora (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miłosz Waligórski, fot. z arch. autora (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miłosz Waligórski to tłumacz z języka słowackiego i serbskiego, autor wielu przekładów poetyckich, promotor kultury Bałkanów i Europy Wschodniej, stypendysta uniwersytetów chorwackich i węgierskich, współpracujący z licznymi czasopismami. Publikuje swoje przekłady w Akcencie, Wyspie, Tekstualiach, Literaturze na świecie. Nagrodzony projekt dotyczy przygotowania przekładu antologii serbskiej na język polski.

Nagroda im. Adama Włodka to nagroda za zaangażowanie w życie literackie, konsekwencję w rozwijaniu swojej działalności twórczej. To także Nagroda dla twórców najciekawszych projektów literackich.

W 2015 roku odbędzie się kolejna edycja konkursu o tę Nagrodę.

Nagroda im. Adama Włodka 2014
Laureaci: Mikołaj Łoziński, Miłosz Waligórski
27 stycznia 2015 roku
Fundacja Wisławy Szymborskiej

Dodaj komentarz