VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza – zgłoszenia

Do 31 marca można zgłaszać się na VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza, którego ubiegłoroczną laureatką została Anna Grabowska z Paryża.

Różewicz Open Festiwal w Radomsku – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Różewicz Open Festiwal w Radomsku – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza odbywa się w ramach Różewicz Open Festiwal i skierowany jest do twórców przed debiutem literackim; nagrodą główną jest wydanie debiutanckiego tomiku poetyckiego. Janusz Różewicz, który jest patronem konkursu, był starszym bratem Stanisława i Tadeusza.

Różewiczów było trzech […]. Z trzech braci Różewiczów dwaj – Tadeusz i Stanisław – wpisali się do księgi kultury polskiej. Janusz, dopiero zaczynał pisać. Chciał pisać, tak, jak chciał żyć. W 1938 roku dostał nagrodę za wiersz, w 1939 roku walczył jako podchorąży. I później – w konspiracji. Dnia 9 czerwca 1944 roku, w sześć lat po otrzymaniu matury, został przez Gestapo aresztowany w Łodzi i 7 listopada rozstrzelany. […] Wdzieram się słowem w ciszę wspomnień, żeby ta cisza nie stała się zapomnieniem…
Przyłubski F., Wspomnienie o Januszu Różewiczu. Janusz Różewicz a reminiscencje, University of Ottawa, 2001.

Celem konkursu jest umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego, inspirowanie twórczości poetyckiej oraz popularyzacja współczesnej poezji. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, z kraju i zagranicy. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 5 wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim. Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy, Jury wybierze od 5 do 7 najlepszych zestawów. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego.

Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 31 marca 2015 r. na adres Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.

VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza – zgłoszenia
Do 31 marca 2015 roku
Radomsko

Dodaj komentarz