Wiesław Garboliński i Benon Liberski w Ośrodku Propagandy Sztuki

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi prezentuje w przestrzeni Ośrodka Propagandy Sztuki malarstwo Wiesława Garbolińskiego i Benona Liberskiego – artystów należących do tzw. łódzkiej szkoły realistów. Wystawę można oglądać od 15 stycznia.

Wiesław Garboliński, „Melancholia”, 1976, olej-płótno, 142 x 156 cm, fot. Mariusz Łukawski, wł. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wiesław Garboliński, „Melancholia”, 1976, olej-płótno, 142 x 156 cm, fot. Mariusz Łukawski, wł. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obrazy Wiesława Garbolińskiego znalazły się w kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi przede wszystkim dzięki przekazom Wydziału Kultury w latach 70. I 80. XX wieku, pojedyncze prace, np. Zapaśnicy (1977) czy Rekwizytornia (1990), zostały zakupione przez Galerię – ten ostatni obraz w ramach Państwowego Funduszu Zamówień Plastycznych. Także obrazy Benona Liberskiego zostały pozyskane do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi dzięki przekazom Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi w latach 70. minionego wieku oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi w latach 80. XX w.

W roku 1964, po wystawie Człowiek, zaczęto pisać o wybijającej się ponad krajową przeciętność łódzkiej szkole realistów, wymieniając nazwiska Jerzego Krawczyka, Benona Liberskiego, Wiesława Garbolińskiego, Leszka Rózgi, Wacława Kondka, Barbary Szajdzińskiej-Krawczyk, Jana Łukasika oraz Józefa Skrobińskiego, Tadeusza Romana, Stefana Justa i Stefanii Zarębskiej.

W czasie, kiedy w łódzkim środowisku artystycznym bardzo wysoki poziom reprezentowała tkanina artystyczna i projektowanie dla przemysłu, łódzka grupa realistów stanowiła z pewnością ważne środowisko twórcze, wyróżniające się swoimi dokonaniami, także w formie ukazywania klimatu miasta.

Benon Liberski, „Działoszyn”, 1965, olej-płótno, 110 x 149,5 cm, fot. Mariusz Łukawski, wł. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Benon Liberski, „Działoszyn”, 1965, olej-płótno, 110 x 149,5 cm, fot. Mariusz Łukawski, wł. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wiesław Garboliński (ur. 2 I 1927, Głowno; zm. 31 VIII 2014, Łódź), malarz, rysownik i projektant polichromii. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1948-1954. Dyplom w 1954 roku. W latach 1954-57 studia aspiranckie w Instytucie Malarstwa, Rzeźby i Architektury w Leningradzie. Po powrocie osiedlił się na stałe w Łodzi i włączył aktywnie w życie artystyczne i społeczne środowiska plastycznego. Za swe prace malarskie na wielu wystawach oraz w konkursach polskich i międzynarodowych profesor Garboliński otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1984, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku. W 1975 otrzymał nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości, a w 1979 roku nagrodę Ministra Kultury za działalność pedagogiczną.

W pierwszym okresie twórczości, tj. w latach 50. duży wpływ na artystę wywarła tradycja ikony ruskiej (charakterystyczny układ postaci, perspektywa, kompozycja), w której bardzo głęboka treść religijna osiągana była przy wielkim zdyscyplinowaniu środków. W latach 70. odszedł od tego rodzaju przedstawień, znacznie rozbudowując kompozycje o nowe elementy, które traktował w sposób realistyczny. Posługiwał się nimi w taki sposób, aby stworzyć rzeczywistość zbliżoną do fantastyki i logiki snu. Tak jak we śnie poruszamy się w pewnej strukturze, która może tylko przypominać rzeczywistość realną. Odczytanie treści tego snu artysta pozostawiał odbiorcy, samodzielność odbiorcy w tej kwestii Wiesław Garboliński uważał za największą wartość sztuki metaforycznej.

Benon Liberski (ur. 3 maja 1926 Łódź – 15 kwietnia 1983 tamże), malarz, rysownik i grafik. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki Propagandowej w Katowicach (dyplom w 1954).

Początkowo uprawiał malarstwo figuratywne. Były to sceny z życia robotników, z tradycji walk rewolucyjnych, epizody z wojny i lat okupacji. Z czasem zmienił tematykę prac, chętniej malował akty, portrety, autoportrety i obrazy metaforyczne. Podjął też nowe tematy: westerny i wnętrza przemysłowe. Nie wyrzekał się ekspresyjnych deformacji, ani zamierzonych brutalizmów formy. Po latach zarzucił pierwotną, monochromatyczną kolorystykę obrazów, wzbogacając kolor aż do ostrych przejaskrawień. Jego sztuka wydaje się przy pierwszym spojrzeniu łatwa i komunikatywna, po bliższym poznaniu wieloznaczna, operująca rzeczywistością, ale od opisywanej rzeczywistości odległa, na swój sposób poetycka.

Wiesław Garboliński, Benon Liberski, Obrazy z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Wystawę będzie można oglądać od 15 stycznia do 22 lutego 2015 roku
Ośrodek Propagandy Sztuki
Park im. H. Sienkiewicza
Łódź

Dodaj komentarz