Jerzy Olek i Zdeněk Stuchlík – Przestrzeń nieoznaczona w Opavie

Od 16 stycznia w Dům umění w Opavie będzie można oglądać wystawę prac Jerzego Olka i Zdenka Stuchlíka, pt. Neurčitý prostor (Przestrzeń nieoznaczona).

Jerzy Olek, „Przenikanie”, 1996 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Olek, „Przenikanie”, 1996 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fragmenty tekstów z katalogu Przestrzeń nieoznaczona:

Zdenek Stuchlik jest fizykiem specjalizującym się w czarnych dziurach, który czasem robi zdjęcia. Jerzy Olek jest artystą i teoretykiem sztuki. Wspólna wystawa tych moich przyjaciół pokazuje, jak odmienne są ich sposoby postrzegania rzeczywistości. Tak uderzających różnic nie można wyjaśnić, uciekając się do stereotypu, według którego naukowiec spogląda na świat poprzez liczbę, ciężar i wymiar, chłodnym okiem oceniając rzeczy i zjawiska, natomiast artysta widzi rzeczywistość w sposób subiektywny, emocjonalny i ogólnie nieracjonalny. Ta tutaj wystawa jest zaprzeczeniem stereotypu. Nieświadom widz, który by usiłował się nim kierować, nigdy by nie zgadł, które zdjęcia zostały zrobione przez artystę, a które przez naukowca.

Marek Abramowicz, fragment wstępu

Nie każdy obraz należy pojmować jako reprezentację. Wystarczy czasem przekonanie, że wszystko jest we wszystkim, dając wiarę Platonowi. Nie uwalnia to jednak od przemożnej chęci zrozumienia, czym jest przestrzeń, jakakolwiek by była, czy to złączona z czasem, czy od niego niezależna. Kiedy brakuje jednoznacznej odpowiedzi, rodzą się domniemania, że przestrzeń jest mną. Sama w sobie jest niebytem osobnym, który nie potrzebuje mnie, podczas gdy ja, chcąc uzasadnić swoją w niej obecność, próbuję ją nieudolnie oswoić za pomocą niedoskonałych znaków ikonicznych. Nie opuszcza mnie przy tym dręczące pytanie, czy obrazy, jakie tworzę, należą do jednej rzeczywistości. A jeżeli do różnych, to do jakich. I to stale pojawiające się pragnienie, by geometria postrzegania zmysłowego stała się nieeuklidesową.

Jerzy Olek, fragment

Jerzy Olek i Zdeněk Stuchlík, Neurčitý prostor
Wernisaż: 15 stycznia 2015 roku, godz. 17.00
Wystawę będzie można oglądać do 25 lutego 2015 roku
Dům umění w Opavie

Dodaj komentarz