Śniadanie z artystą: Jan Mioduszewski

Lokal_30 w Warszawie zaprasza 17 stycznia na Śniadanie z artystą, połączone z premierą  książki Jan Mioduszewski. Fabryka Mebli.

"Jan Mioduszewski. Fabryka Mebli", okładka (źródło: materiały prasowe)

"Jan Mioduszewski. Fabryka Mebli", okładka (źródło: materiały prasowe)

Twórczość Jana Mioduszewskiego wiąże się nie tylko z efemeryczną dziedziną sztuki, jaką jest performans oraz akcje z udziałem obrazów, lecz także ze specyficznym sposobem ekspozycji prac na wystawach. Indywidualne podejście artysty do obrazu — obrazu malarskiego, jak sam podkreśla, sprawia, że jego prace mają charakter realizacji in situ. Wielopoziomowe gry wizualne i intelektualne, które artysta proponuje widzowi, związane są z instalacyjnym, a także mobilnym charakterem tych prac.

Potrzeba zachowania i usystematyzowania dokumentacji, a przede wszystkim podzielenia się nią z odbiorcami doprowadziła do wydania książki Jan Mioduszewski. Fabryka Mebli. Istotnym motywem, który skłonił wydawców do pracy nad archiwum fotograficznym artysty, była utrata przez niego w styczniu 2013 roku znacznej części dorobku w pożarze budynku mieszczącego pracownie artystów przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie. Zawarta w książce dokumentacja Fabryki Mebli jest podzielona na dwie części. Pierwsza to katalog wybranych obrazów, również tych inspirowanych meblami — ikonami dizajnu. W drugiej części prezentowane są zdjęcia innych realizacji, czyli m.in. wystaw (co wydaje się szczególnie istotne ze względu na otwarty charakter prac Mioduszewskiego), a także dokumentacja performansów i interwencji. Ich układ jest chronologiczny, co pozwoli na pasjonującą wyprawę wgłąb tej twórczości. Urozmaiceniem oraz dopełnieniem umożliwiającym osadzenie w czasie są reprodukcje druków ulotnych związanych z poszczególnymi wydarzeniami.

Autorzy tekstów: prof. Dorota Folga-Januszewska, Janek Owczarek, Agnieszka Rayzacher
Projekt graficzny oraz zdjęcia z wystawy Zbieractwo łowiectwo: Błażej Pindor
Koncepcja: Jan Mioduszewski, Agnieszka Rayzacher
Przekład: Dominika Sigsworth
Zdjęcie na okładce: Marta Paulat
Wydawca: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30

Jan Mioduszewski. Fabryka Mebli
Premiera: 17 stycznia 2015 roku
Spotkanie z artystą: 17 stycznia 2015 roku, godz. 12.00
Lokal_30
Warszawa

Dodaj komentarz