• 2015-01-14

Diagnoza stanu designu w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej oraz Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemysłowych prowadzi obecnie badanie dotyczące projektowania produktów oraz usług (szeroko pojętego designu). Celem badania jest diagnoza stanu designu w Polsce oraz zawodu projektanta. Badanie ma pomóc w stworzeniu instrumentów wsparcia w zakresie designu.

Diagnoza stan designu w Polsce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Diagnoza stan designu w Polsce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem badania jest dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

  • charakterystyki rynku design-u w Polsce oraz trendów z nim związanych;
  • praktyk związanych z wykorzystaniem design-u w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia design-u, form design-u, funkcji design-u, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze design-u);
  • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design;
  • barier rozwoju oraz wykorzystania design-u w Polsce.

Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych form i kierunków interwencji publicznych związanych z upowszechnianiem i wpieraniem rozwoju design-u w działalności polskich przedsiębiorstw.

Diagnoza stanu designu w Polsce
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Dodaj komentarz