Moja Galicja – Muzeum jednodniowe

Muzeum jednodniowe to wydarzenie towarzyszące wystawie Mit Galicji. W dniach 29 stycznia–8 lutego będzie miało swoją odsłonę w tarnowskim BWA (krakowskie Muzeum jednodniowe odbędzie się w MCK 18 stycznia).

Widok wystawy „Mit Galicji”, MCK w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Widok wystawy „Mit Galicji”, MCK w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tarnowskie Muzeum jednodniowe organizowane jest we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, gdzie do 8 marca prezentowana jest wystawa Mit Galicji, jedna z najważniejszych ekspozycji przygotowanych przez tą instytucję. Na wystawie znalazło się blisko 600 eksponatów – dzieł sztuki, archiwaliów i artefaktów – dotąd nieeksponowanych w kontekście badań nad Galicją i jej dziedzictwem kulturowym. Wśród nich można zobaczyć m.in. prace Jacka Malczewskiego, Maurycego Gottlieba czy Włodzimierza Tetmajera a dzieła współczesnych artystów polskich takich jak Tadeusz Kantor i Mirosław Bałka prezentowane są obok prac ich ukraińskich kolegów: Jurka Kocha i Włodka Kostyrki. Ekspozycję dopełniają dokumenty historyczne, unikatowy zestaw map archiwalnych i przedmioty codziennego użytku. Ekspozycja konfrontuje mityczne wyobrażenia z faktami historycznymi i perspektywą uwikłanych w tę historię narodów. Na wystawie zobaczyć można także wątki tarnowskie. Wystawa powstała we współpracy z Wien Museum, gdzie będzie prezentowana w marcu 2015 roku.

Muzeum jednodniowe nie ma lokalu, ani eksponatów. Nie posiada zespołu pracowników, biur i działów. Wszystko zawiera się w prostej formule – prywatne osoby przynoszą swoje przedmioty i eksponują je w miejscu nie-muzealnym. W tym wypadku są to przestrzenie tarnowskiego Biura Wystaw Artystycznych.

Muzeom wyznaczono za zadanie gromadzić, chronić i informować o dobrach naturalnego i kulturalnego dziedzictwa zarówno materialnych jak i niematerialnych. Muzeum jednodniowe, choć w niewielkiej skali, spełnia te funkcje. Jednak jego największą siłą jest to, że nie jest instytucją – jest wydarzeniem. Podobne akcje dzieją się na całym świecie, na przykład kalifornijskie muzeum Sztuki i Historii w Santa Cruz organizuje je cyklicznie pod różnymi hasłami przewodnimi. Na pierwszym planie są ludzie, którzy przynoszą nie tylko swoje przedmioty, ale także historie, które się z nimi wiążą. Dzięki temu muzeum Jednodniowe eksploruje to co jest na marginesie muzealnego dyskursu, po za oficjalnymi listami zabytków, spisami dzieł sztuki. Tak, jak zinstytucjonalizowane muzeum, gromadzi pamięć, lecz tą indywidualną, która jeszcze nie stała się częścią zbiorowości. Być może obiekty, które zobaczymy w BWA za jakiś czas znajdą się w muzealnych kolekcjach. Lecz na razie na ich przykładzie możemy prześledzić jak pamięć prywatna, przeplata się ze zbiorową i jednocześnie zastanowić się nad alternatywnymi formami gromadzenia i przechowywania dziedzictwa.

Organizatorzy zapraszają do zaprezentowania w BWA swoich kolekcji, zarówno przedmiotów historycznie odnoszących się do tematu Galicji, jak i innych, które mogą ten temat w wolny sposób interpretować.

Jak włączyć się w akcję:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bwa.tarnow.pl lub w siedzibie BWA. Odesłać go na adres kukla@bwa.tarnow.pl lub przynieść z powrotem do BWA w kopercie z dopiskiem Muzeum jednodniowe
  • Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych między 10 a 20 eksponatów, które zostaną zaprezentowane w BWA w dniach 29 stycznia–8 lutego. Właściciele zakwalifikowanych eksponatów zostaną poproszeni o wypożyczenie ich na czas

Harmonogram akcji:

  • do 21 stycznia 2015 roku – przyjmowanie zgłoszeń w BWA lub na adres kukla@bwa.tarnow.pl
  • do 23 stycznia 2015 roku – ogłoszenie zakwalifikowanych eksponatów
  • 29 stycznia 2015 roku, godz. 18.00 – BWA, otwarcie Muzeum jednodniowego z udziałem twórców wystawy Mit Galicji oraz zaproszonych gości
  • 29 stycznia–8 lutego 2015 roku – prezentacja Muzeum jednodniowego w BWA
  • 31 stycznia 2015 roku, godz. 11.00, Dworzec PKP w Tarnowie, warsztaty dla dzieci Galicyjska kraina przygód i promocja książki dla dzieci wydanej do wystawy Mit Galicji (wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.tarnow.pl)

Muzeum jednodniowe
Styczeń 2015
Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie

Dodaj komentarz