Mit Galicji – debata w Austriackim Forum Kultury

14 stycznia w Austriackim Forum Kultury w Warszawie odbędzie debata pt. Mit Galicji z udziałem Andy Rottenberg, prof. dr. hab. Waldemara Łazugi i prof. dr. hab. Jacka Purchli.

Debata „Mit Galicji”, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Debata „Mit Galicji”, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Trwająca w Galerii MCK w Krakowie wystawa prowokuje do pytania o znaczenie mitu Galicji we współczesnej kulturze. Jak funkcjonuje i co sprawia, że jest tak silnie zakorzeniony w tradycji kilku narodów? Debata będzie próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat ten mit jest dla nas tak ważny i dlaczego występuje w tylu, czasem sprzecznych odmianach. Prelegenci zastanowią się także, czy ma on jakąś siłę kulturotwórczą i czy może być istotną inspiracją dla artystów.

W debacie udział wezmą: Anda Rottenberg – historyk sztuki, krytyk i kurator zainteresowany głównie sztuką współczesną; prof. Waldemar Łazuga, historyk, który w 2013 r. wydał głośna książkę pt. Kalkulować… – Polacy na szczytach C.K. Monarchii oraz prof. Jacek Purchla, autor koncepcji wystawy Mit Galicji. Zaproszeni goście prezentują odmienne perspektywy, spojrzą więc na mit Galicji zarówno okiem mieszkańca tej krainy, jak i osoby z zewnątrz. Zastanowią się też, jak mity koegzystują z historią, czy wpływają na historyczną ocenę istnienia Galicji.

Debata towarzyszy wystawie Mit Galicji prezentowanej w Galerii MCK w Krakowie do 8 marca 2015 roku. Wystawa jest wielowątkową opowieścią o krainie, której już nie ma, konfrontując mityczne wyobrażenia z historią i perspektywą uwikłanych w nią narodów. W tym zderzeniu ujawnione zostają sensy galicyjskości polskiej, ukraińskiej, austriackiej i żydowskiej. Składają się one na obraz tego, jak mit Galicji funkcjonuje w powszechnej świadomości i jaki jest współczesny jego wymiar.

Organizatorzy wystawy: Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Wien Museum

Debata Mit Galicji
Debata odbędzie się 14 stycznia 2015 roku o godzinie 18.00
Austriackie Forum Kultury
ul. Próżna 7/9
Warszawa

Dodaj komentarz