ZA-RYS kieleckiego Wydziału Artystycznego w Galerii XS

Od 28 stycznia w Galerii XS w Instytucie Sztuki Pięknych w Kielcach będzie można oglądać wystawę pt. ZA-RYS prezentującą prace doktorantów pierwszego roku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jordan Sobierajski, „Kuglarz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jordan Sobierajski, „Kuglarz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dzieło jako proces, który nastawiony jest na poznanie i rozwarstwienie podjętej problematyki nie jest działaniem nastawionym na jednolity w rozwiązaniu efekt końcowy. Zarówno tematyka dzieła, jak i jego forma mogą podlegać przemianom i przekształceniom wynikającym z toku pracy nad realizacją. Idea zawarta w pracach prezentowanych na wystawie ZA-RYS ,odnosi się do konstrukcji wewnętrznej dzieła, w której otwartość jest najistotniejszą z cech jakie określają prezentowane działania. Upublicznienie pracy nieskończonej, a więc pracy niezamkniętej zarówno w warstwie treściowej jak i w warstwie formalnej jest formą obnażenia przed odbiorcą. Dotyczy to przede wszystkim obnażenia własnych przemyśleń, niepewności i procesu twórczego, który staje się drogą prowadzącą do niewiadomej, gdzie autor nie jest w stanie przewidzieć końca i znaczenia realizowanej przez siebie pracy. Jest to niedomknięcie dzieła, które pozwala na ujawnienie procesu przyczynowo- twórczego.

Powołując się na Umberto Eco: dzieło istnieje w pełni dopiero w procesie interpretacji. Zatem nieskończone dzieło stać się może skończone dopiero w procesie odbioru. Punkt ciężkości odnosi się tu nie do artysty lub jego dzieła lecz do odbiorcy, który wchodząc w interakcję z dziełem nadaje mu sens i znaczenie. Niedomknięty, nieskończony charakter prezentowanych na wystawie prac odnosi się również do zagadnienia jakim jest szkic. Jest on wstępną realizacją koncepcji pracy, która bardzo rzadko prezentowana jest odbiorcy, pozostając najczęściej w przestrzeni pracowni artysty. Szczególna rola szkicu, który obrazuje wstępną koncepcję dzieła, jest również zapisem zdarzeń, śladów oraz czynników określających miejsce i czas w jakim znajduje się twórca.

W założeniu swym wystawa ZA-RYS umiejscawia szkic w jednej płaszczyźnie z dziełem skończonym, gdzie finalnie zrealizowana praca nie daje wglądu odbiorcy we wstępną fazę realizacji dzieła, zarówno w ujęciu treściowym jak i formalnym. Szkic w ujęciu tym zyskuje status dzieła, które obok zarysu problematyki i szukania najodpowiedniejszej do wyrażenia istoty pracy formy, ujawnia osobowość artysty, staje się również płaszczyzną do eksperymentu, gdzie znajdą miejsce poszukiwania, przypadki czy błędy, które umiejętnie wykorzystane zbudują w dalszym procesie realizowaną pracę. Na wystawie prezentowane są różnorodne postawy i prace twórców, który od 2014 roku będąc doktorantami Wydziału Artystycznego Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, budują własny obszar w sztuce współczesnej. Jest to obszar w którym szczególnie istotne stają się badanie i analiza kondycji współczesnego człowieka, jego relacji z otoczeniem, potrzeb, obaw, po wielowarstwowość, gdzie sami dla siebie jesteśmy współtwórcą i odbiciem obrazu rzeczywistości jednocześnie. Prezentacja obejmuje różnorodne media, które obrazują specyfikę poszczególnych twórców biorących udział w wystawie.

Uczestnicy wystawy: Natalia Andrzejewska, Bartek Jarmoliński, Eliza Kozielewska, Karolina Kozieł, Emilia Lisowska, Bartek Michalski, Marcin Mikołajczyk, Marta Pabian, Konrad Skwark, Jordan Sobierajski, Iga Święcicka, Paulina Sylwestrowicz

Kuratorzy: Natalia Andrzejewska, Bartek Jarmoliński

ZA-RYS
Wystawę będzie można oglądać od 28 stycznia do 28 lutego 2015 roku
Wydział Artystyczny Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Galeria XS w Instytucie Sztuk Pięknych
ul. Podklasztorna 117
Kielce

Dodaj komentarz