Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius 2015

Rozpoczyna się tegoroczna edycja Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, któa jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Książki można nadsyłać do 28 lutego.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius, logo (źródło: materiały prasowe)

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius, logo (źródło: materiały prasowe)

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusa, barokowego poety. Inicjatorem stworzenia nagrody jest szef wrocławskiego wydziału kultury, Jarosław Broda. Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:

  1. za całokształt twórczości
  2. książka roku
  3. debiut roku

Do tegorocznej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa (z wyłączeniem wydań własnych, nie posiadających nr ISBN) oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jedynie jurorzy. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2015 . Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane.

Do książek należy dołączyć również pisemne zgłoszenie zawierające:

  • imię i nazwisko autora książki
  • nazwę i dane kontaktowe zgłaszającego książki do konkursu

7 egzemplarzy książek należy przesłać pod adres Biura Nagrody.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius 2015
Zgłoszenia do 28 lutego 2015 roku
Wydział Kultury we Wrocławiu

Dodaj komentarz