Lamperia Taszyckiego w Jeleniej Górze

Od 10 stycznia do 8 lutego odbędzie się wernisaż Lamperia Zbigniewa Taszyckiego. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 17.00 w Galerii BWA w Jeleniej Górze.

„Kilaufafanuzinihatari” Zbigniew Taszycki (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kilaufafanuzinihatari” Zbigniew Taszycki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Najbardziej charakterystyczne dla twórczości artysty są jego prace in situ, instalacje tworzone specjalnie do miejsc, w których są prezentowane. Ich powstanie poprzedza długi proces. Wykorzystując wzajemnie przenikające się relacje pomiędzy wspomnianymi już elementami (światło, kolor, kompozycja), anektuje i re-konstruuje na swój sposób zastaną przestrzeń.

Aranżacja każdej z nich wymaga od artysty wielokrotnego oswajania miejsca. Dopiero po etapie zrozumienia pojemności, skali, napięć przestrzennych, relacji światła i cienia, przystępuje on do pracy. Wykorzystane zostają faktura podłogi, ciężar sufitu, przestronność ścian.

Minimalizm form pozwala na odbieranie przygotowywanych przez artystę sytuacji, bez zakłócania ich nadmiernym szumem informacyjnym utrudniającym odbiór. Dlatego prace Taszyckiego znajdują się poza kontekstem literackim i często nie posiadają tytułów, po to, by nie ukierunkowywać jednostronnie widza. Przekaz intelektualny pozostaje jednak klarowny, zawiera się w podstawowych elementach wykorzystywanego języka wizualnego.

Wernisaż Lamperia Zbigniewa Taszyckiego
Kurator: Gustaw Nawrocki
Od 10 stycznia do 8 lutego 2015 roku
Galeria BWA w Jeleniej Górze

Dodaj komentarz