Szczepkowski, Baran, Kokosiński na granicach malarstwa

Od 19 grudnia w Podkarpackiej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu można oglądać wystawę pt. Granice malarstwa, w ramach której swoje prace zaprezentują Tomasz Baran, Bartosz Kokosiński, Jan Szczepkowski.

Bartosz Kokosiński, „Obraz pożerający tkaniny”, 2012, technika własna, 120 x 180 x 50 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartosz Kokosiński, „Obraz pożerający tkaniny”, 2012, technika własna, 120 x 180 x 50 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Po roku 1989 wraz z nową sytuacją w kraju i naszym środowisku, zmieniliśmy formułę przeglądu, koncentrując się na realizowanych przemiennie i bardziej wymiernych konkursach na Rysunek / Grafikę Roku lub Obraz Roku. Z chwilą powstania województwa podkarpackiego, dotychczasowe środowisko plastyczne uległo znacznemu zmniejszeniu, ograniczając się w zasadzie do artystów zamieszkałych na terenie miasta i powiatu przemyskiego. W związku z tym w roku 1999 zaproponowaliśmy nowy projekt pod nazwą Artefakty – Doroczny Intermedialny Przegląd Przemyskiego Środowiska Plastycznego. Pomimo pozytywnych opinii, efekty nie były na tyle obiecujące, aby uzasadniały dalszą jego kontynuację.

Realizowana od wielu lat, tradycyjna forma regionalnych przeglądów działających na zasadzie: konkurs – jury – wystawa pokonkursowa, w niewielkich środowiskach artystycznych z reguły prowadzi do stagnacji i marginalizacji tego typu działań, a w konsekwencji do formułowania fałszywych ocen – nie mających wiele wspólnego z aktualną sytuacją w sztuce. W naszym przekonaniu, taka formuła wyczerpała się i wymagała nowego otwarcia. Realizowana równolegle i podobna w założeniu impreza w Rzeszowie dodatkowo stwarzała mylne i niezamierzone wrażenie konkurencyjności.

W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych – zaproponowaliśmy projekty autorskie – Artefakty, mające na celu rozpoznanie, ujawnienie i analizę wybranych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia – tworząc swego rodzaju Podkarpacką Galerię Sztuki Współczesnej. (…)

Organizatorzy

Kurator: Sławomir Toman

Tomasz Baran – urodził się w 1985 roku w Stalowej Woli. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w 2010 roku w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka). Laureat wyróżnienia czasopisma Art&Business podczas 10. Konkursu im. Gepperta (2011) oraz nagrody na Strabag Artaward International (2012). Mieszka i pracuje w Krakowie. Autor wystaw indywidualnych: XANAX, Strabag Kunstforum, Wiedeń (2013), Minus Malarstwo, Galeria Le Guern, Warszawa; Światło/czułe, Bunkier Sztuki, Kraków; Wdech, Galeria MD_S, Wrocław (2012); Pijackie piosenki, Galeria AS, Kraków (2011); Tomek Baran, Galeria Delikatesy, Kraków (2010). Pan Baran maluje mural, interwencja w mieszkaniu prywatnym, Kraków; Wystawa I, Akcja Rewaloryzacji Abstrakcji, Galeria F.A.I.T., Kraków (2009).

Bartosz Kokosiński – urodzony w 1984 roku w Siewierzu. W 2004 ukończył Liceum Plastyczne w Dąbrowie Górniczej. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Andrzeja Bednarczyka w 2009 roku. Stypendysta: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2007, 2012); Prezesa Rady Ministrów (2002/2003); Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (2009) oraz Marszałka Województwa Śląskiego (2012). Laureat Nagrody Fundacji Elizabeth Greenshields (Kanada, 2006), Finalista 10. Konkursu Gepperta (2011), Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców (2013), wyróżniony w 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013 (wyróżnienie regulaminowe, wyróżnienie redakcji patronackich: ARTLUK, EXIT, OBIEG). Jest twórcą prac malarskich, obiektów, instalacji i wideo. Autor wystaw indywidualnych: (Nie)porządek rzeczy w Bunkrze Sztuki w Krakowie (2012), Niekontrolowane treści w Młodym Forum Sztuki Galerii Białej w Lublinie (2012), Perwersyjne odchody myśli w Galerii Promocyjnej w Warszawie (2013), Crack, Knoll Galerie, Wiedeń, Austria (2014) oraz zbiorowych; Czeski Papież, Galeria MeetFactory, Praga, Czechy (2014), Miłość własna, PGS w Sopocie.

Jan Szczepan Szczepkowski – urodził się w 1975 roku w Sanoku gdzie mieszka i tworzy. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Studiował w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej (1996–1998) oraz na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1998–2003) – dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia w 2003 roku. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Laureat pierwszego miejsca w konkursie Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku, Rzeszów 2009 oraz Nagrody Prezydenta Przemyśla w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt, Przemyśl 2009. Autor wielu pokazów indywidualnych i kolektywnych.

Granice sztuki
Wystawę można oglądać od 19 grudnia 2014 do 13 stycznia 2015 roku
Podkarpacka Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Dodaj komentarz