Gentryfikacja Berlina – o zmianie w charakterze dzielnic miejskich

W grudniu nakładem Wydawnictwa Naukowego Katedra ukazała się książka Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte, której autorką jest Dorota Groyecka.

Dorota Groyecka „Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Dorota Groyecka „Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Gentryfikacja to słowo-klucz, niezbędne, aby zrozumieć dynamikę zmian w przestrzeni miejskiej. Dziś to jedno z najważniejszych zjawisk badanych przez urbanistów, proces głęboko zmieniający charakter kulturowy i społeczny dzielnic, w których zachodzi. Gentryfikację po raz pierwszy zaobserwowano i opisano pod koniec lat 50. w Londynie, następnie proces rozpoczął się w metropoliach Stanów Zjednoczonych. Dziś zachodzi już w większości dużych miast Azji i Europy, ale również w niektórych mniejszych miastach, a nawet na terenach wiejskich, np. w Wielkiej Brytanii. […] Gentryfikacja Berlina stała się w ostatnim czasie niezwykle głośnym tematem w mediach, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych. Nieuchronne wysiedlanie mniej zamożnych mieszkańców, które proces gentryfikacji dzielnicy za sobą niesie, budzi ogromne emocje i kontrowersje, prowadzi do powstawania grup walczących ze zjawiskiem (np. Mediaspree Versenken), przejawiających niechęć wobec hipsterów, turystów, zagranicznych studentów. Na budynkach pojawiają się wulgarne napisy oraz wlepki wzywające grupy intruzów do wyniesienia się z miasta. W odpowiedzi na takie działania tworzą się grupy (np. Hipster Antifa) próbujące piętnować werbalną agresję i przejawy szowinizmu skierowanego w stronę bardziej zamożnych grup osiedlających się w dzielnicy.

(ze Wstępu)

Niewielka objętościowo książeczka Doroty Groyeckiej to pozycja obowiązkowa dla tych wszystkich, którzy nie tylko interesują się  dzisiejszym miastem, ale też uważnie przyglądają światu poprzez pryzmat zmian, jakie niesie neoliberalny projekt społecznego porządku opartego na prymacie ekonomii. […] Złożona, wielowątkowa narracja książki oparta na detalach i obserwacji uczestniczącej opowiada o Berlinie, który zmienia się w błyskawicznym tempie, szybciej niźli są to w stanie zarejestrować informatory i bedekery.

Prof. Wojciech J. Burszta

Dorota Groyecka Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte
Premiera: grudzień 2014 roku
Wydawnictwo Naukowe Katedra

Dodaj komentarz