Koło Klipsa. Kolektyw outsiderów w Łodzi

Od 12 grudnia w łódzkim Muzeum Sztuki ms1 można oglądać wystawę pt. Witalny realizm grupy Koło Klipsa.

Leszek Knaflewski, bez tytułu, „Bawół”, 1987, fot. Muzeum Sztuki w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leszek Knaflewski, bez tytułu, „Bawół”, 1987, fot. Muzeum Sztuki w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Poznańska grupa Koło Klipsa powstała w latach 80. i należała do najważniejszych niezależnych, radykalnych ruchów artystycznych schyłkowej dekady PRL-u. Młodzi, niezależni, poszukujący swojej drogi, artyści stanęli w opozycji zarówno do realnego socjalizmu, jak i konceptualizmu i sztuki przykościelnej. Wystawa Witalny realizm grupy Koło Klipsa będzie pierwszym tak obszernym retrospektywnym spojrzeniem na ten oryginalny artystyczny kolektyw.

Grupa Koło Klipsa została założona w 1983 roku, a jej członkami byli młodzi absolwenci oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Jej podstawowy skład tworzyli: Mariusz Kruk, Leszek Knaflewski, Wojciech Kujawski i Krzysztof Markowski. Zasada pracy w grupie polegała na dzieleniu się twórczymi inspiracjami, wspólnym wymyślaniu i realizacji wystaw. Wielu powstałym w wyniku działań grupy dziełom nie przypisywano indywidualnego autorstwa. Efektem pracy były wykreowane przy użyciu tanich, dostępnych materiałów fantastyczne, egzotyczne, pełne ironii i surrealistycznych inspiracji przestrzenie sztuki.

Ekspozycje Koło Klipsa nie były aranżowane jedynie w rodzimym Poznaniu. Grupa została zaproszona w 1987 roku na wystawę Künstlergruppen zeigen Gruppenkunstwerke [Grupy artystyczne przedstawiają grupowe dzieła sztuki] w Hali K-18, która towarzyszyła Documenta 8 w Kassel. Film i dokumenty z tego wydarzenia oraz zachowane dzieła z pozostałych najważniejszych zrealizowanych przez grupę wystaw zostaną pokazane na ekspozycji w Muzeum Sztuki w Łodzi. Swoisty charakter sztuki i interdyscyplinarna twórcza energia działania powodowały, że krytyka artystyczna nie do końca umiała zdefiniować i odpowiednio opisać działania grupy. Ubogie materiały, których używali artyści, spowodowały też, że znaczna część dorobku grupy nie zachowała się. Dlatego to, co pozostało, zostanie przedstawione jako niepełne, ale wciąż wyraziste wspomnienie.

Grupa Koło Klipsa działała w latach 1983-1990. Jej skład główny tworzyli: Leszek Knaflewski (w latach 1983-1990), Mariusz Kruk (1983-1987), Wojciech Kujawski (1984-1986), Krzysztof Markowski (1983-1990). Ponadto członkami grupy byli: Piotr Kurka (1983-1984 ― Wystawa 1, 2), Piotr Postaremczak (1983-1984 ― Wystawa 1, 2), Robert Moroń (1987-1988 ― dokumentacja filmowa).

Kurator: Jarosław Lubiak
Koordynator: Martyna Gajda
Opracowanie graficzne wystawy: Honza Zamojski

Witalny realizm grupy Koło Klipsa
Wernisaż: 12 grudnia 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 1 marca 2015 roku
Muzeum Sztuki ms1
ul. Więckowskiego 36
Łódź

Dodaj komentarz