Stanisław Jarzyna ps. Pionek. Powstanie Warszawskie – pamiętnik

W grudniu w Wydawnictwie Sic! ukazała się książka Okruchy tamtych dni. Powstanie Warszawskie na Powiślu 1 sierpnia – 6 września 1944. Pamiętnik autorstwa Stanisława Jarzyny ps. Pionek.

Stanisław Jarzyna ps. Pionek „Okruchy tamtych dni. Powstanie Warszawskie na Powiślu 1 sierpnia – 6 września 1944. Pamiętnik” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Stanisław Jarzyna ps. Pionek „Okruchy tamtych dni. Powstanie Warszawskie na Powiślu 1 sierpnia – 6 września 1944. Pamiętnik” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Wydawało się, że temat Powstania Warszawskiego został już wyczerpany. A jednak książka Stanisława Jarzyny odkrywa jeszcze inne, dotąd nieznane mi fakty, związane z przebiegiem walk na warszawskim Powiślu. Posiada ona niewątpliwe cechy raportu, sporządzonego przez świadka wydarzeń obdarzonego fotograficzną pamięcią, opisującego chaos pierwszych dni sierpnia 1944 r., przebieg działań w rejonie ulicy Czerwonego Krzyża, gdzie autor był dowódcą posterunku obserwacyjno-alarmowego, oraz dramatyczną ewakuację dzielnicy.

Świetna polszczyzna, barwne i szczegółowe opisy, a także skrupulatna relacja rodzących się emocji, takich jak: żal, złość, bezsilność, tęsknota – wszystko to czyni książkę niezwykle ciekawą. Dowcipne historie wplecione w treść relacji niejednokrotnie wywołują uśmiech podczas lektury. Jednakże to, co wydaje się być najistotniejsze i najodważniejsze, to osobiste rozliczenie autora ze swoim dowództwem, które dokonuje się na kartach książki w 38 lat od opisywanych wydarzeń. Nie ma w nim próby generalizacji, a jedynie pragnienie ustalenia faktów zanim będą one przekazane historii.

(Tymoteusz Pruchnik, Kierownik Działu Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz dr Maria Ciesielska)

Stanisław Jarzyna ps. Pionek
Okruchy tamtych dni. Powstanie Warszawskie na Powiślu 1 sierpnia – 6 września 1944. 
Pamiętnik
Premiera: grudzień 2014 roku
Wydawnictwo Sic!

Dodaj komentarz