Ende neu: Diabły w Galerii Białej

Do 9 stycznia w lubelskiej Galerii Białej będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. ende neu: Diabły!.

„Ende neu: Diabły!”, Galeria Biała w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Ende neu: Diabły!”, Galeria Biała w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kto dzisiaj jest bez/silny w aktualnej Polsce? Diabły! Innymi słowy: duchy herezji kulturowych, politycznych, artystycznych. O ich bez/sile przypomina ekspozycja, która w horyzont sztuk wizualnych włącza przedstawicieli filozofii, literatury, muzyki, a nawet polityki. W ramach wystawy status artefaktów zyskują teksty Agaty Bielik-Robson, Cezarego Michalskiego, Michała Witkowskiego oraz Janusza Palikota. Podobnie dzieje się z muzyką grup takich jak Antichrist i Stara Rzeka. Współpraca tych twórców z artystami wizualnymi pozwoli być może obudzić energię heretyckiej kreatywności w poklasztornej przestrzeni lubelskiego Centrum Kultury, gdzie mieści się Galeria Biała.

Prezentowana wystawa próbuje skonfrontować widza z kluczowymi pytaniami: Czy sztuka zdolna jest wskrzesić krytycznego ducha kreującego wyobrażenia społeczne odmienne od fantazmatów reprodukowanych przez dominujący dogmatyzm? Czy w polskim społeczeństwie istnieją dziś warunki (mentalne, instytucjonalne) dla myślenia zbuntowanego przeciw ortodoksji?

Artyści: Antichrist, Ewa Axelrad, Zdzisław Beksiński, Agata Bielik-Robson, Grzegorz Klaman, Tomasz Kozak, Konrad Maciejewicz, Cezary Michalski, Janusz Palikot, Urszula Pieregończuk, Karol Radziszewski, Stara Rzeka, Michał Witkowski, Jakub Woynarowski

ende neu: Diabły!
Wernisaż: 28 listopada 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 9 stycznia 2015 roku
Galeria Biała w Lublinie

Dodaj komentarz