W drodze – z Piotrem Błażejewskim

Artysta malarz Piotr Błażejewski obchodzi jubileusz 40-lecia pracy twórczej. Z tej okazji jego prace można obejrzeć w Galerii BWA w Gorzowie Wielkopolskim. Wystawa jest czynna od 13 grudnia do 18 stycznia.

Piotr Błażejewski, „W drodze – razem ze mną", plakat (źródło: materiały prasowe)

Piotr Błażejewski, „W drodze – razem ze mną", plakat (źródło: materiały prasowe)

Piotr Błażejewski – artysta malarz, pedagog, związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym i akademickim od 40 lat. Tutaj uczył się w Liceum Plastycznym w latach 60-tych oraz studiował w PWSSP (obecnie ASP) w latach 70-tych. Dyplom z malarstwa obronił w 1975 r. w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni doc. Mieczysława Zdanowicza. Pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni rozpoczął tuż po dyplomie. Obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa. Był promotorem ok. 100 dyplomów magisterskich z malarstwa. Jednocześnie od 2000 r. pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Błażejewski to jeden z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu. Jest istotnym artystą polskiej abstrakcji geometrycznej. Pracuje cyklami. Jeszcze na studiach rozpoczął prace nad cyklem Architektura Koloru, następnie powstały: Interferencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopodobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie. W jego dorobku są jeszcze pomniejsze cykle malarskie. Artysta był uczestnikiem ok. 250 wystaw w kraju i za granicą (w tym ok. 50 wystaw indywidualnych, 160 wystaw zbiorowych i 40 wystaw zagranicznych). Kilkakrotnie zdobywał nagrody na prestiżowych konkursach malarstwa.

W moim malarstwie, szerzej w mojej sztuce, poszukuję porządku oraz harmonii. Często myślę o nieskończoności i ciągłości, o tym, co jest za nami, a co dopiero doświadczamy. Staram się, żeby moje obrazy były proste, syntetyczne i aby właśnie to decydowało o ich sile. W związku z tym, upraszczam, odrzucam, eliminuję, oczyszczam… Płaszczyzny koloru, światła i formy pragnę doprowadzić do perfekcji. Buduję swoje malarstwo z najprostszych elementów – płaszczyzn, linii. Często różnicuję fakturę stosując swego rodzaju frottage.

Piotr Błażejewski

Jubileusz 40-lecia jego pracy twórczej i akademickiej będzie uczczony wydaną przez Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu obszerną monografią zatytułowaną W drodze – razem ze mną. Jest to pieczołowicie opracowana i ciekawie zredagowana, autorska opowieść-album poświęcona sztuce jubilata oraz zaproszonym przez niego malarzom, współpracownikom i przyjaciołom artysty; są nimi: A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska, W. Gołkowska, K. Jarodzki, A. Dobrzaniecki, P. Lewandowski-Palle, S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski, A. Brudzińska. Wszyscy oni reprezentują dokonania wrocławskiego środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Monografia jest opatrzona obszernymi i wnikliwymi analizami krytycznymi autorstwa A. Kostołowskiego, P. Lewandowskiego-Palle, A. Jarosza, B. Kowalskiej, L. Dmochowskiej. Publikacja będzie w następnych dwóch latach towarzyszyła wystawom w wielu prestiżowych galeriach sztuki w Polsce.

Piotr Błażejewski, W drodze – razem ze mną
Od 13 grudnia 2014 roku do 18 stycznia 2015 roku
Galeria BWA
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz