• 2014-12-11

Trasa Pamięci z MHK – Kedyw AK i obóz w Płaszowie

W tym tygodniu Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na dwa wydarzenia w ramach Trasy Pamięci: 11 grudnia spotkanie z Januszem Basterem poświęcone funkcjonowaniu krakowskiego Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej oraz 13 grudnia spotkanie dotyczące dawnego obozu w Płaszowie.

Hala przedpogrzebowa nowego cmentarza gminy krakowskiej, czerwiec 1942, wł. MHK (źródło: materiały prasowe)

Hala przedpogrzebowa nowego cmentarza gminy krakowskiej, czerwiec 1942, wł. MHK (źródło: materiały prasowe)

11 grudnia, godz. 18.00, Oddział Ulica Pomorska
Spotkanie ze świadkiem historii Panem Januszem Basterem poświęcone funkcjonowaniu krakowskiego Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Armii Krajowej.

Pan Janusz Baster jest synem Józefa Bastera, pseudonim Rak, urodzonego w 1910 roku w Krakowie. Józef Baster w październiku 1939 roku zorganizował w Krakowie lotny zespół sabotażowo-dywersyjny Organizacji Orła Białego, a od roku 1940 był szefem łączności okręgu krakowskiego Związku Odwetu ZWZ, a następnie Kedywu AK. W oparciu o swoją rodzinę i znajomych stworzył sieć łączników, lokali i punktów konspiracyjnych, która w zasadzie przetrwała całą okupację, chociaż on sam, jego rodzice i trzej bracia zostali aresztowani i zesłani do obozów, gdzie matka i jeden z braci zginął (czwarty brat zginął jako lotnik nad Anglia, a piąty dwukrotnie próbował uciec z obozu jenieckiego). Prowadził bardzo różnorodną działalność konspiracyjną, sam wykonywał różnorakie zadania dywersyjne, a także organizował logistykę dla zamachów na szefów SS i Policji Generalnego Gubernatorstwa Friedricha Krügera i Wilhelma Koppego. W czasie akcji Burza był członkiem sztabu Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała.

26 sierpnia 1944 roku został aresztowany, był przesłuchiwany i torturowany w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskiej w Krakowie. Wywieziono go do obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu, skąd udało mu się zbiec i wrócić do Krakowa. Po wojnie zaangażował się w upamiętnianie walki konspiracyjnej i integrowanie krakowskiego środowiska kombatanckiego, m.in. zakładając Klub Seniora i Kombatanta, w którym się przez kilkadziesiąt lat gromadzili. Zmarł w 1985 roku w Krakowie. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim.

Obelisk upamiętniający polskich i węgierskich Żydów zamordowanych w obozie Płaszów w latach 1943–1945, fot. Henryk Hermanowicz, 2. połowa lat 60. XX w., wł. MHK (źródło: materiały prasowe)

Obelisk upamiętniający polskich i węgierskich Żydów zamordowanych w obozie Płaszów w latach 1943–1945, fot. Henryk Hermanowicz, 2. połowa lat 60. XX w., wł. MHK (źródło: materiały prasowe)

13 grudnia, godz. 12.00, Fabryka Emalia Oskara Schindlera
Płaszów. Migawki

Niecałe 5 kilometrów od centrum Krakowa. 69 lat od zakończenia wojny. Co pozostało z obozu Płaszów? Jaka jest nasza pamięć o tym miejscu, jego historii i ludziach, których losy wpisały się w ten obszar? Organizatorzy proponują spojrzenie na historię przez okna fotografii i fragment filmu dokumentalnego. Poprzez czas zatrzymany w kadrach opowiedzą o miejscu wciąż nie dość odpamiętanym w naszej lokalnej historii holokaustu.

Spotkanie poprowadzą Monika Bednarek i Marta Śmietana.

Spotkanie odbędzie się w zastępstwie odwołanego spaceru po terenie dawnego obozu Płaszów.

Trasa Pamięci
11 i 13 grudnia 2014 roku
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Dodaj komentarz