Wernisaż 600 lat kontaktów polsko-tureckich

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę 600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414–2014, która rozpocznie się 12 grudnia o godz. 17.00. Wernisaż został włączony do tegorocznych obchodów 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. Wystawa potrwa do 12 stycznia.

600 lat konkatów polsko-tureckich, Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

600 lat konkatów polsko-tureckich, Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie zostaną zaprezentowane dokumenty, które na przestrzeni wieków trafiały do Polski z kancelarii osmańskich. Gromadzone w Archiwum Koronnym Warszawskim, a obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych, stanowią największy i najcenniejszy tego typu zbiór w Polsce i jeden z ważniejszych w Europie. Są wśród nich polsko-tureckie traktaty pokojowe, oficjalne pisma oraz listy sułtanów, wielkich wezyrów i gubernatorów kierowane do królów i dostojników Rzeczypospolitej. Na szczególną uwagę zasługują traktaty pokojowe zawarte między obydwoma państwami, w wersji tureckiej barwne i bogato zdobione. W 2013 roku dokumenty te zostały wpisanie na Światową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

Wśród prezentowanych archiwaliów znalazły się między innymi listy pisane przez Roksolanę, żonę sułtana Sulejmana, pochodzącą prawdopodobnie z ówczesnych kresów Rzeczypospolitej,  do króla Zygmunta Augusta.

Pomysłodawcy wystawy chcieli przede wszystkim pokazać tych, którzy w tamtych czasach docierali z Polski do Turcji: dyplomatów, kupców czy pielgrzymów, ale także zwrócić uwagę na szeroko rozumiane wpływy kulturalne i ich wzajemne oddziaływanie. Z języka tureckiego pochodzą między innymi określenie ciemnej maści konia – kary czy słowo bazar. Na wystawie będzie się można dowiedzieć, co w Stambule robił Adam Mickiewicz, który tam zresztą zmarł, dlaczego w ziemi tureckiej spoczywa dyktator powstania styczniowego Marian Langiewicz oraz na czym polegały związki poety tureckiego Nazima Hikmeta Borzęckiego z Polską.

600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414–2014
Od 12 grudnia 2014 roku do 12 stycznia 2015 roku
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Dodaj komentarz