Rena Wota prosi o dotyk

Od 21 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu można obejrzeć wystawę Reny Woty Touch Me Please. Ekspozycja trwa do 16 grudnia.

„Touch Me Please” Rena Wota – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Touch Me Please” Rena Wota – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

W najnowszych pracach Rena Wota koncentruje się na budowie ascetycznych w formie, wielowarstwowych obiektów przestrzennych tworzonych przy użyciu płótna lub szarego papieru pakowego które maluje lub zadrukowuje. Autorka nie stroni także od starych gazet, kolorowych magazynów, folderów reklamowych, książek czy albumów. Tego rodzaju druki gotowe ready prints stanowią obecnie podstawowy materiał, obszar jej zainteresowania. Za pomocą prostych w formie zabiegów, preparuje, formuje, montuje we właściwy sobie – bezpośredni sposób – pojedyncze lub wieloczłonowe obiekty albo raczej przedmioty – do dotykania, gładzenia, ale także przeglądania, poszukiwania czy odnajdywania znajomych tropów, analizowania rozpoznanych znaków, kojarzenia napotkanych faktów, a w końcu ale nie na końcu – także do czytania …

Tytuł większego cyklu Touch Me Please jest niejako zaprzeczeniem znanej i frustrującej sytuacji w wielu muzeach i galeriach gdzie bezpośredni kontakt z Dziełem Sztuki jest zupełnie niemożliwy. Dla Reny Woty ta sytuacja wydaje się trudna do zaakceptowania. Interaktywna, bezpośrednia, fizyczna łączność z odbiorcą jest podstawą obecnego wymiaru jej sztuki. Poprzez wyjątkową formę, prace te wprost zachęcają czy wręcz prowokują odbiorcę do bezpośredniego, fizycznego kontaktu.

Rena Wota – urodzona w Przemyślu gdzie mieszka. Freelancer, członkini  Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików i European Artists e.V. w Niemczech. Od 1998 roku zajmuje się malarstwem, grafiką, unikatową tkaniną, tworzy obiekty, instalacje, akcje i działania w przestrzeni otwartej. W latach 2002 – 2010 we wsi Słonne i Nozdrzec zrealizowała dziewięć wielogodzinnych, otwartych formalnie akcji parateatralnych i performatywnych z aktywnym udziałem artystów i zaproszonych gości: Bachanalia, HatonHead, WhiteDay, RedDay, FlowerPowerDay, PlasticFantasticDay, OpArtDay, EcoGreenDay, LongLiveBal!

Touch Me Please
Rena Wota
12 listopada – 16 grudnia 2014 roku
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Przemyśl

Dodaj komentarz