Elie Haddad gościem w Galerii Architektury SARP w Krakowie

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków zaprasza na wykład profesora Elie Georga Haddada, dziekana School of Architecture & Design w Bejrucie, w Libanie. Wykład w języku angielskim odbędzie się 11 grudnia o godz. 18.00 w krakowskiej Galerii Architektury SARP.

Galeria Architektury SARP w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Galeria Architektury SARP w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Elie Haddad przyjeżdża do Polski na zaproszenie Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej, Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK, na Seminarium Architektura Dialogu Kultur w ramach projektu Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych inżynierów.

Elie Haddad jest pełnoetatowym wykładowcą w Lebanese American University od 1994 roku. Prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego na roku dyplomowym, a także kursy z teorii architektury i historii architektury modernizmu i architektury współczesnej. Obecnie pracuje nad edycją książki o współczesnej architekturze. Elie Haddad jest organizatorem i uczestnikiem szeregu konferencji międzynarodowych. Pozostaje aktywny zawodowo, startując regularnie w konkursach architektonicznych. Między innymi: na siedzibę Związku Inżynierów i Architektów (Zahle, Liban, 2007); na Muzeum Archeologiczne Korei (Korea, 2006); oraz w konkursie na Kościół Pielgrzyma (Kfifane, Liban, 1999), gdzie zdobył drugą nagrodę.

Wykład prof. Elie Georga Haddada
11 grudnia 2014 roku
Galeria Architektury SARP w Krakowie

Dodaj komentarz