Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Pisarze w stajni Borejszy

1 grudnia w Wydawnictwie Czytelnik ukazała się książka Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy 1944–1952. Listy uzupełnione są urywkami utworów literackich, publicystyki, fragmentami dzienników, a także grafikami artystów z epoki.

„Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy 1945–1951” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy 1945–1951” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Wszyscy najważniejsi pisarze drugiej połowy XX wieku publikowali w Czytelniku i jak napisał Czesław Miłosz, razem z nim byli w stajni Borejszy. Spis korespondentów może stanowić zatem kanon kultury krajowej, która w tym krótkim pięcioleciu zaczynała odradzać się po wojennych zniszczeniach. Prawie wszystkie listy publikowane są po raz pierwszy i pochodzą z prywatnego archiwum rodziny. Jest to jedynie niewielka cząstka oryginalnego zbioru, zasadnicza jego część padła bowiem ofiarą konfiskaty. Ze względu na fragmentaryczność, a niekiedy enigmatyczność wiadomości autor opracowania zdecydował się na uzupełnienie listów urywkami utworów literackich bądź publicystki, o których wzmianki znalazły się w korespondencji, jak również zapisami z dzienników. Całości dopełnia grafika najwybitniejszych artystów z epoki, których prace zamieszczało m.in. Odrodzenie wydawane przez Czytelnika, a w ostatnim okresie redagowane także przez Borejszę.

Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy 1944–1952
Premiera: 1 grudnia 2014 roku
Wydawnictwo Czytelnik

Dodaj komentarz