Kwartalnik Akcent z pracami Igora Mitoraja

Ukazał się czwarty numer kwartalnika literackiego Akcent. Można w nim znaleźć m.in. fotografie prac Igora Mitoraja, Muzyczny alfabet Macondo, opowiadania i wiersze serbskich poetów.

Kwartalnik „Akcent”, nr 4, 2014 – okładka (źródło: materiały prasowe)

Kwartalnik „Akcent”, nr 4, 2014 – okładka (źródło: materiały prasowe)

Ozdobą tomu są fotografie prac Igora Mitoraja (1944–2014), uznanego na świecie artysty, który przez ponad 30 lat mieszkał poza Polską, dzieląc czas pomiędzy Włochy a Francję – o jego niezwykłej twórczości pisze z rozmachem Lechosław Lameński. Natomiast Jan Władysław Woś w obszernym szkicu przedstawia sylwetki polskich dyplomatów, artystów, ludzi nauki, żołnierzy i mężów stanu, którzy w różnych okresach swego życia przebywali we Florencji. Na uwagę zasługuje też wnikliwy szkic krytycznoliteracki Edyty Antoniak-Kiedos poświęcony liryce Marka Danielkiewicza – lubartowskiego poety – a także eseistyczna opowieść Piotra Nesterowicza o podróży do wsi Palestyna – miejscowości położonej w województwie podlaskim, która przed wybuchem II wojny światowej zamieszkana była przez ludność żydowską. Muzyczny alfabet Macondo Jarosława Sawica to zbiór żartobliwych glos i apokryficznych wariacji opisujących, rozwijających, a czasem też przekornie przeinaczających niektóre muzyczne wątki Stu lat samotności. W tomie znajdziemy wiersze aż 11 poetów (w tym sześciu serbskich w przekładach Miłosza Waligórskiego) oraz opowiadania Magdaleny Jankowskiej, Piotra Marciniaka i Adrianny Zabrzewskiej.

Akcent
nr 4 (138) 2014

Dodaj komentarz