Tygodniowa Lekcja w Miejscu Projektów Zachęty

Do 7 grudnia w warszawskim Miejscu Projektów Zachęty można oglądać tygodniową wystawę pt. Lekcja, w ramach której swoje prace zaprezentują Karolina Bielawska, Magdalena Golba, Zuza Golińska, Magdalena Łazarczyk.

„Lekcja”, Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Lekcja”, Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lekcja dotyczy tradycyjnie rozumianej formalnej interakcji pomiędzy nauczycielem a uczniem, ale może być odbierana w szerszym kontekście — wyciągania wniosków z danej sytuacji czy samego uczestnictwa w procesie dydaktycznym.

Z Lekcją stykamy się codziennie w długim procesie edukacji, poczynając od pierwszych lat przedszkolnych. Lekcji udzielają nam nauczyciele, rodzina, przyjaciele czy w końcu — życie. Na Lekcję przychodzimy przygotowani bądź nie, jesteśmy uczniami wzorowymi lub miernymi, możemy być posłuszni lub próbować się buntować. Często przychodzi taki moment, w którym szkolnie lub akademicko rozumiana Lekcja traci na znaczeniu. Lekcja zakłada jednocześnie otwartość umysłu, chęć przyswajania nowych informacji oraz podporządkowanie się i wiarę w autorytet.

To właśnie z tytułową Lekcją mierzą się cztery tegoroczne dyplomantki warszawskiej ASP. Poruszają one temat pełen nostalgii i wspomnień, ale także analizują zjawisko edukacji jako takie — jego sens i dynamikę. Rok, w którym kończą akademię, jest również momentem podsumowania, bilansu zysków i strat poniesionych w procesie kształcenia.

Karolina Bielawska swoją malarską pracą Początek/Koniec obrazuje chęć ucieczki od dorosłości naznaczonej długimi latami edukacji czy wpajanymi zasadami społecznymi. Bezwładnie wiszące dziecięce nóżki mogą być wyrazem beztroski, błogiego nic-nie-robienia lub — rezygnacji czy utraty sił. Delikatne kolory nawiązują do niewinności i jednocześnie ulotności dzieciństwa. Z kolei wideo Hippocampus przedstawia podwodny i egzotyczny świat w znacznie zwolnionym tempie. Hippocampus to łacińska nazwa konika morskiego, ale też element kory mózgowej odpowiedzialny głównie za pamięć. Praca z jednej strony odnosi się do marzeń o odkrywaniu świata, z drugiej – dotyczy pamięci, a raczej mozolnego i powolnego procesu zapamiętywania (tak ważnego w nauce).

Popularne szczególnie w szkole podstawowej gromadzenie naklejek, pocztówek, karteczek — tych mniejszych i tych do segregatorów, kart z bohaterami filmów animowanych, piosenkarkami i aktorami — stało się punktem wyjścia dla Zuzy Golińskiej. Artystka zauważa, że niepozorne zbieranie zamienia się w szybkim tempie w kolekcjonowanie, zbiory stają się większe, potrzebne są kolejne teczki, albumy i półki. Zaczyna się także świadoma selekcja, wymiana oraz porównywanie kolekcji. Praca Szkolne aktywności to powrót do pierwszych, nieistniejących już zbiorów i próba stworzenia ich po raz drugi z dzisiejszej perspektywy.

Magdalena Golba w instalacji pod tytułem Koza wraca do dawnej formy karania niesfornych uczniów — szkolnego aresztu. Koza jako środek dyscyplinujący w zależności od wielkości przewinienia trwała od kilku godzin do kilku dni. W obecnym modelu szkolnictwa stosowanie tego typu rozwiązań jest zabronione. Nauczyciele często pozostają bezradni wobec agresywnego zachowania swoich podopiecznych. Artystka porusza w tym kontekście problem funkcji autorytetu i możliwości jego budowania w dobie bezstresowego wychowania.

Słuchaj mnie to praca Magdaleny Łazarczyk, która wykorzystała znaleziony na ulicy taboret. Przywodzi on na myśl ławkę szkolną, kojarzącą się z porządkiem, dyscypliną, unieruchomieniem. Taboret staje się obiektem służącym do badania stanu wytrzymałości, napięcia i podporządkowania zewnętrznej sile. Wideo pod tytułem Pozór przedstawia postać siedzącą nieruchomo przed ścianą, na której pojawia się obraz cieni wpadających do wnętrza przez okno. Ta naturalna projekcja powoli zmieniająca się w czasie i przestrzeni przywodzi artystce na myśl platońską ideę cieni, która prowokuje do rozważań na temat realności świata widzialnego.

Karolina Bielawska – ur. 1986 w Olsztynie. Studiuje na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2013 roku obroniła z wyróżnieniem dziekańskim dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej twórczości wykorzystuje malarstwo, rysunek, fotografię i instalację.

Magdalena Rua Golba – ur. 1985 w Łukowie. Studentka ostatniego roku Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2013 obroniła dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida. Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2014).

Zuza Golińska – ur. 1990 w Gdańsku. Studentka Sztuki Mediów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2013 obroniła dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida. W swoich pracach używa różnych mediów, takich jak malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, tworzy instalacje. Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2014) oraz Gdańskiego Biennale Sztuki (2014).

Magdalena Łazarczyk – ur. w 1985 roku w Białymstoku. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie studiuje na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swojej twórczości posługuje się wideo, fotografią, instalacją. Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2014) oraz Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7 (2013).

Lekcja
Tygodniowa wystawa Karoliny Bielawskiej, Magdaleny Golby, Zuzy Golińskiej i Magdaleny Łazarczyk
Wystawę można oglądać od 30 listopada do 7 grudnia 2014 roku
Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3
Warszawa

Dodaj komentarz