• 2014-11-29

BAIT zakończony – czas na podsumowanie

2 grudnia w Teatrze na Plaży w Sopocie odbędzie się konferencja podsumowująca rezultaty projektu BAIT – South Baltic Academy of Independent Theatre.

„South Baltic Academy of Independent Theatre” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

„South Baltic Academy of Independent Theatre” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem spotkania jest prezentacja wyników trzyletniej realizacji projektu Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – narzędziem zmian społecznych, organizowanego w latach 2012-2014 w Polsce, Szwecji i na Litwie. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o możliwościach adaptacji metodologii projektu w innych regionach Polski i Europy.

Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – narzędziem zmian społecznych to międzynarodowy projekt edukacyjno-artystyczny realizowany przez partnerów z Polski, Litwy ze wsparciem organizacji ze Szwecji. Uczestnikami projektu byli młodzi Polacy, Litwini oraz Szwedzi. Podczas trzyletniej realizacji, uczestnicy mieli okazję poznać i rozwinąć różnorodne metody teatralne, takie jak: świadomość ciała, umiejętności wokalne i głosowe, taniec, teatr lalek, elementarne zadania aktorskie, reżyseria, improwizacja, teatr forum, dramaturgia, a także elementy psychologii, oraz poznać metody, w jaki sposób realizować własne projekty kulturalne i artystyczne. Byli również uwrażliwiani, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w celu rozwiązywania różnego rodzajów problemów społecznych.

Zjazdy Akademii były organizowane co miesiąc w Polsce (w Sopocie, Gdyni, Łebie, Węgajtach), na Litwie (w Kłajpedzie), a także jeden z nich odbył się w Karlshamn w Szwecji. Każdy rok akademicki kończył się pokazami spektakli dyplomowych przygotowywanymi przez studentów, które odbywały się również na Litwie, w Polsce oraz w Szwecji.

„South Baltic Academy of Independent Theatre” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„South Baltic Academy of Independent Theatre” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podczas trzeciego roku nasi słuchacze mieli za zadanie sprawdzić nabyte umiejętności w praktyce. Pierwszym zadaniem było samodzielne poprowadzenie warsztatów teatralnych dla wybranej grupy docelowej. Każdy ze studentów miał również za zadanie napisać projekt socjo-kulturalny oraz samodzielnie przygotować własne artystyczne dzieło, takie jak: reżyseria spektaklu teatralnego, reżyseria i choreografia spektaklu tanecznego, adaptacja prozy na scenę, napisanie autorskiej sztuki dla dorosłych lub dla dzieci, przygotowanie czytania performatywnego, prezentacja performensów i video artu, filmy krótkometrażowe, a także wystawa grafik inspirowanych jednym z przedstawień dyplomowych.

Głównym celem projektu było wykształcenie nowego pokolenia młodych, samodzielnych artystów teatru oraz społecznie zaangażowanych animatorów kultury i liderów lokalnych, którzy w przyszłości z pasją będą realizować projekty socjo-artystyczne i mieli wpływ na swoje najbliższe otoczenie, w którym żyją i pracują. Jednym z rezultatów projektu jest również publikacja elektroniczna, która zbiera najważniejsze metody, jakie mieli okazję poznawać nasi słuchacze oraz podsumowuje wyniki ewaluacji projektu.

South Baltic Adacemy of Independent Theatre. Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – narzędziem zmian społecznych – konferencja podsumowująca
2 grudnia 2014 roku, godz. 11.00
Teatr na Plaży
Sopot

Dodaj komentarz