Mieszczanin na górze Moria, czyli Kierkegaard i oswajanie absolutu

W listopadzie Wydawnictwo Sic! opublikowało książkę Marty Olesik Mieszczanin na górze Moria. Søren Kierkegaard, nowoczesny podmiot i oswajanie absolutu. Esej eksploruje miłosno-nienawistny stosunek Duńczyka do otaczających go realiów, wychodząc od zerwanego narzeczeństwa z Reginą Olsen.

Marta Olesik „Mieszczanin na górze Moria. Søren Kierkegaard, nowoczesny podmiot i oswajanie absolutu” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Marta Olesik „Mieszczanin na górze Moria. Søren Kierkegaard, nowoczesny podmiot i oswajanie absolutu” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Mieszczaństwo ekstremalne – tak najkrócej streścić można projekt filozoficzny Sørena Kierkegaarda, który igra z zawrotnymi konstrukcjami myślowymi po to, by odnaleźć pod stopami twardy grunt codziennej rzeczywistości Kopenhagi. Autorka nawiązuje do zerwanego narzeczeństwa z Reginą Olsen nie po to, by biografizować twórczość Kierkegaarda, ale by pokazać, jak to osobiste doświadczenie kształtuje perspektywę Kierkegaarda na centralny problem nowoczesności – obiektywny proces alienacji jednostkowego podmiotu w stosunku do społecznej ogólności. Przezwyciężenie tego wyobcowania jest według Kierkegaarda niemożliwe od wewnątrz, z pozycji mieszczańskiego ratio i przy wykorzystaniu jego zasobów. Trzeba się uciec do metod niekonwencjonalnych, terapii szokowej, która posiłkuje się najbardziej kontrowersyjnymi wątkami Biblijnymi po to, by zdefiniować na nowo miejsce jednostki w jej społecznym środowisku naturalnym – nie zaś po to, by ją z niego raz na zawsze wyrywać. Mieszczanin na górze Moria jest rekonstrukcją tej kuracji, gdzie paradoks – naczelna i najbardziej skandaliczna kategoria myśli Kierkegaarda – zostaje potraktowany jako systematyczna metoda filozoficzna i jednocześnie cierpliwie wdrażana praktyka życia codziennego.

Marta Olesik (ur. 1985) – doktorantka SNS PAN; jej zainteresowania filozoficzne obejmują potyczki, aneksje i sojusze na polach filozofii i religii. Mimo co rusz napotykanych przeszkód czepia się wciąż racjonalizmu w jego dialektycznym wydaniu i uparła się nie rezygnować z mocno poturbowanej kategorii podmiotu. Ostatnio pracuje nad tymi wątkami na poziomie języka, badając współzależność i wzajemną alienację pojęcia i wyobrażenia. Odnosi ten problem do tematyki społecznej konstrukcji cielesności – traktując jako punkt wyjścia nieoczywiste powinowactwo nowożytnego racjonalizmu i baroku badane przez pryzmat opłakanego zakładu, jaki Bóg z szatanem zrobili o Hioba.

Marta Olesik Mieszczanin na górze Moria. Søren Kierkegaard, nowoczesny podmiot i oswajanie absolutu
Premiera: listopad 2014 roku
Wydawnictwo Sic!

Dodaj komentarz