Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY – rozdanie nagród

9 grudnia poznamy laureatów konkursu Książka Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polską Sekcję IBBY. O godz. 17.00 w Muzeum Literatury w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród.

Polska Sekcja IBBY – logo (źródło: materiały prasowe)

Polska Sekcja IBBY – logo (źródło: materiały prasowe)

Celem tego konkursu ustanowionego przez Polską Sekcję IBBY w 1988 roku jest promocja wartościowej pod względem literackim i artystycznym polskiej książki dla dzieci. Nagrody i wyróżnienia otrzymują żyjący, rodzimi twórcy: pisarze oraz artyści plastycy – ci ostatni za ilustracje, jak również za opracowania graficzne.

W ramach konkursu Książka Roku przyznawane są też nagrody dla twórczych osób działających wyjątkowo aktywnie na rzecz promocji książki dla dziecka. Nagrodę za upowszechnianie czytelnictwa mogą otrzymać osoby fizyczne lub prawne za przybliżanie książki młodym czytelnikom i ułatwianie dostępu do książki w Polsce. Zarząd, przyznając nagrodę, bierze pod uwagę zasięg działania i nowatorstwo środków w myśl zasady nowe metody na nowe czasy.

Jurorami w konkursie są znawcy tematyki, związani zawodowo z książką dla młodego odbiorcy. Zadbali oni o ustalenie czytelnych kryteriów, którymi kierują się, wydając werdykt.

Jury graficzne zwraca uwagę na osobowość twórcy (indywidualność, droga twórcza, nowatorstwo propozycji), walory narracyjne ilustracji i jej artystyczny poziom, typografię, wreszcie na edytorstwo.

Jury literackie bierze pod uwagę w swych wyborach stopień oryginalności schematu fabularnego oraz jego atrakcyjność dla młodego czytelnika, sposoby kreacji świata przedstawionego, walory i spójność wykreowanej rzeczywistości, a także walory estetyczne tekstu: piękno i bogactwo języka. Istotna jest także waga przesłania kierowanego do młodego odbiorcy książki oraz możliwość rekonstrukcji przez młodego czytelnika intencji autora wpisanych w tekst.

Do konkursu można zgłaszać, oprócz beletrystyki, także książki edukacyjne, z wyjątkiem podręczników oraz literatury popularnonaukowej.

Nagrody przyznaje się:

  • rodzimemu pisarzowi za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży, opublikowaną w Polsce (tekst dotąd niepublikowany w Polsce jako dzieło samoistne);
  • rodzimemu grafikowi za książkę obrazkową dla najmłodszych oraz za ilustracje w książce opublikowanej w Polsce (ilustracje dotąd niepublikowane – tekst może być wznowieniem i/lub tłumaczeniem)
  • za publikacje wydane od listopada roku poprzedniego do października roku bieżącego. Liczba nominacji wynosi po 10–15 tytułów w obu kategoriach.

Wydawcy nagrodzonych książek uzyskują bezpłatne prawo do używania znaku graficznego nagrody w tych książkach oraz na swojej stronie internetowej, jest ono rozpoznawalne przez międzynarodowe gremia jurorskie i stanowi cenny atut podczas negocjacji sprzedaży praw autorskich. Nagrodzone książki wchodzą w skład wystawy prezentowanej w bibliotekach i innych centrach kultury w Polsce oraz za granicą (m.in. na Targach Książki Dziecięcej w Bolonii).

Tegoroczny konkurs wyłonił wiele ciekawych debiutów (Dorota Kassjanowicz, Marta Dzienkiewicz, Paulina Krajewska i Agnieszka Antoniewicz), powróciła tryumfalnie do grona laureatów Nasza Księgarnia, umocniła swoją niekwestionowaną pozycję ilustratorską Marta Ignerska, pojawiły się nowe wydawnictwa (Poławiacze Pereł, Fundacja Zeszytów Literackich).

W tym roku w jury konkursu zasiadają:

  • Krystyna Zabawa – absolwentka polonistyki UJ, autorka monografii pt. Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, obecnie wykłada literaturę dziecięcą w Akademii Ignatianum w Krakowie;
  • Małgorzata Kąkiel – polonistka, krytyczka literatury, recenzentka, od wielu lat pracuje w redakcji Nowych Książek;
  • Anita Wincencjusz-Patyna – hi­sto­rycz­ka sztu­ki, dok­tor nauk hu­ma­ni­stycz­nych, kierownik Katedry Historii Sztuki i Filozofii Akademii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu;
  • Ewa Gajcy – bibliotekarka w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, autorka scenariuszy animacji czytelniczej opartych o współczesną literaturę, wieloletnia opiekunka dziecięcego jury Konkursu Nagroda Donga;
  • Krystyna Rybicka – historyk sztuki, doktorantka Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, prowadzi zajęcia z historii sztuki współczesnej i wzornictwa przemysłowego w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania. Od 30 lat związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie;
  • Małgorzata Cackowska – pedagog, doktor nauk humanistycznych, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Gdańskiego. Badawczo zajmuje się kulturowymi kontekstami edukacji mobilnej, także potencjałem edukacyjnym książki obrazkowej.

Konkurs Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY
Ogłoszenie laureatów: 9 grudnia 2014 roku, godz. 17.00
Muzeum Literatury w Warszawie

Dodaj komentarz