• 2014-11-22

Przezwańska i Żydek w stronę nowej plastyki publicznej

26 listopada w krakowskim Bunkrze Sztuki odbędą się warsztaty z Katarzyną Przezwańską i Szymonem Żydkiem zatytułowane Dekoracja i demokracja. W stronę nowej plastyki publicznej.

Katarzyna Przezwańska, Szymon Żydek, warsztaty „Demokracja i dekoracja” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Przezwańska, Szymon Żydek, warsztaty „Demokracja i dekoracja” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przegląd działań i postaw XX-wiecznych artystów w przestrzeni miejskiej w zestawieniu ze współczesnymi realizacjami sztuki publicznej posłuży przedstawieniu założeń Nowej Plastyki Publicznej. Podczas spotkania przybliżymy działania artystów realizowane w przestrzeni polskich miast, takie jak Dotleniacz Joanny Rajkowskiej, Różowa Szklanka Lemoniady Maurycego Gomulickiego czy Dron Julity Wójcik. Przykłady te stanowić będą punkt wyjścia dla alternatywnego spojrzenia na rolę artystów w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Zgodnie z naszymi postulatami ich rola nie musi ograniczać się tylko do dostarczania dekoracji czy tymczasowych realizacji stanowiących uzupełnienie już istniejących ram architektonicznych. Sztuka odgrywać może istotną rolę w kreowaniu i modernizowaniu przestrzeni miejskiej, pod warunkiem głębokiego i systematycznego zaangażowania artystów w proces planowania architektonicznego i urbanistycznego. W trakcie spotkania przytoczymy przykłady działań interdyscyplinarnych zespołów projektowych łączących potencjały sztuki i architektury.

Wśród omawianych przykładów znajdzie się działalność Zakładów Artystyczno-Badawczych współtworzonych m.in. przez Jerzego Sołtana, Wojciecha Fangora, Oskara Hansena i Zbigniewa Ichnatowicza. Działalność ZAB udowadnia, że artyści stanowić mogą równoprawne podmioty w procesie projektowania przestrzennego na równi z architektami, inżynierami i elektrykami. Dzięki takiemu podejściu proces tworzenia nowych przestrzeni miejskich przestaje ograniczać się do określania ich wyrazu przestrzennego, lecz obejmuje również ich społeczny, estetyczny i historyczno-tożsamościowy wymiar.

Prezentacja uzupełniona zostanie o spacer i praktyczny warsztat, podczas którego zastanowimy się nad możliwością realizacji postulatów Nowej Plastyki Publicznej na przykładzie budynku Bunkra Sztuki oraz Placu Szczepańskiego w Krakowie. Punktem wyjścia będzie analiza uwarunkowań prawnych rozstrzygniętego niedawno konkursu na projekt modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie. Warsztat nakierowany będzie na wypracowanie wizji dotyczących samych przestrzeni oraz praktycznych sposobów tworzenia regulaminów konkursów architektonicznych, tak aby zachęcały one do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych z korzyścią dla jakości wypracowanych rozwiązań.

Katarzyna Przezwańska (1984) – absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współpracowała m.in. z Instytutem Awangardy Fundacji Galerii Foksal i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Była autorką oprawy plastycznej wystawy Maria Pinińska Bereś. Rysunkiw Galerii Dawid Radziszewski w Warszawie (2012). Projektuje graficznie dla Czosnek Studio w Warszawie.

Szymon Żydek (ur. 1987) – kurator, producent i reasercher. Student Royal Institute of Art w Sztokholmie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik Fundacji Bęc Zmiana, galerii Raster, studia projektowego Czosnek Studio oraz studia architektonicznego WWA Architects. Członek zespołu Wolnego Uniwersytetu Warszawy. W swojej praktyce zajmuje się kwestiami z pogranicza urbanistyki, sztuki i krytyki kultury.

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury to pomysł na doskonalenie zawodowe profesjonalistów pracujących w obszarze sztuk wizualnych, czyli nasza interpretacja jednej z funkcji, jaką może pełnić galeria miejska w mieście takim jak Kraków. W 2014 roku program składa się z trzech modułów: serii warsztatów z doskonalenia rzemiosła skierowanych do pracowników kultury, serii warsztatów praktycznych skierowanych do twórców amatorów oraz serii warsztatów z audiodeskrypcji. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar
Współpraca kuratorska i koordynacja: Anna Batko

Dekoracja i demokracja. W stronę nowej plastyki publicznej
Warsztaty odbędą się 26 listopada 2014 roku od godziny 11.00 do 16.00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz