Strasbourg 2015 – Pobyt rezydencyjny

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia wraz ze stowarzyszeniem Apollonia ze Strasbourga oraz Miastem Strasbourg ogłasza nabór na 3-miesięczny pobyt rezydencyjny dla artystów w Strasbourgu w okresie styczeń – marzec 2015. Nabór odbędzie się w drodze konkursowej. Wstępnej selekcji dokonają pracownicy CSW Łaźnia, następnie spośród grupy artystów zakwalifikowanych do następnego etapu, ostatecznego wyboru dokona jury w Strasbourgu.

Rezydencja w Strasbourgu 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rezydencja w Strasbourgu 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miasto Strasbourg zapewnia wybranemu artyście:

  • zakwaterowanie oraz pracownię w Strasbourgu;
  • grant w wysokości maks. 1 000,- EUR miesięcznie, z czego 600,- EUR przeznaczone jest na koszty utrzymania (wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne itp.) a 400,- EUR na materiały niezbędne do realizacji projektu (artyści będą proszeni o przedstawienie rachunków dot. wydatków).

Uwaga: przejazd artysty na trasie Gdańsk – Strasbourg – Gdańsk oraz transport powrotny swoich prac artysta musi opłacić we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa:

  • Miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub ukończone studia na terenie Województwa Pomorskiego
  • Wiek powyżej 25 lat.
  • Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikacyjnym.
  • Przesłanie na adres rezydencje@laznia.pl aplikacji do dnia 30.11.2014.

W skład aplikacji powinny wchodzić:

  • list, przedstawiający motywację artystki / artysty;
  • cv wraz z kilkoma ilustracjami, przedstawiającymi dorobek;
  • portfolio;
  • zarys tematu, który artystka / artysta pragnie podjąć podczas rezydencji;

Strasbourg 2015
Pobyt rezydencyjny będzie realizowany od stycznia do marca 2015 roku

Dodaj komentarz