Liliana Piskorska w imię wolności i równego traktowania

Liliana Piskorska, artystka biorąca udział w wystawie Enter Quickly as I Am Afraid of My Happiness, odbywającej się w ramach tegorocznej edycji międzynarodowego projektu LOCIS, proponuje projekt Wolność i równe traktowanie (…), który jest realizowany w toruńskim CSW Znaki Czasu.

Liliana Piskorska, widok wystawy, CSW Znaki Czasu w Toruniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Liliana Piskorska, widok wystawy, CSW Znaki Czasu w Toruniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Integralną częścią projektu jest głosowanie nad propozycją umieszczenia w oficjalnym tekście dotyczącym misji toruńskiego CSW adnotacji na temat równego traktowania przez instytucję wszystkich osób, niezależnie od ich rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, wieku, płci, tożsamości i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, stanu zdrowia, zamożności, zatrudnienia, wykształcenia i statusu społecznego, a także światopoglądu i wyznania.

Głosowanie odbywa się zarówno w przestrzeni wystawy, jak i w internecie.

Jak pisze artystka, projekt ten jest propozycją rozszerzenia wytycznych misji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu o ustęp zwracający uwagę na równościowe postrzeganie sytuacji prawno-społecznej osób w Polsce. Podczas trwania wystawy, proponuję głosowanie nad dołączeniem tego ustępu do wytycznych misji CSW. Można zrobić to w obrębie wystawy lub internetowo: poprzez stronę internetową Centrum. Po zakończeniu wystawy głosy zostaną policzone i przekazane dyrekcji CSW.

Proponowanym przez artystkę dodatkowym ustępem misji CSW w Toruniu miałby być następujący paragraf:

Wolność i równe traktowanie mają podstawowe znaczenie dla rozwoju sztuki i swobody ekspresji twórczej. Z tego względu w całej swojej działalności Centrum przestrzega zasady poszanowania i równego traktowania wszystkich osób i tworzonych przez nie podmiotów, niezależnie w szczególności od ich rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, wieku, płci, tożsamości i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, stanu zdrowia, zamożności, zatrudnienia, wykształcenia i statusu społecznego, a także światopoglądu, w tym wyznania albo jego braku. Dyskryminacja kogokolwiek z powyższych względów jest Centrum obca i jednoznacznie sprzeczna z misją Centrum.

Z opisu artystki:

(…) W zaproponowanym przeze mnie ustępie do tekstu misji CSW znajdują się wszystkie przesłanki, które umożliwiają prawną ochronę w Polsce – plus jedna dodatkowa. Chciałabym by instytucja zwróciła (nam) uwagę na to sformułowanie, które w Polsce wzbudza burzliwe dyskusje – orientacja seksualna. Ten nieszczęsny, ogromny brak podkreślam ukazując go z innymi, usankcjonowanymi prawnie przesłankami, które razem tworzą zręby równościowego traktowania. Wielkie Nieistniejące – uznanie orientacji seksualnej jako równoważnej (równie-ważnej), może więc, dzięki CSW, na chwilę zaistnieć w przestrzeni publicznej.(…)

Link do głosowania: https://docs.google.com/forms/d/1wCIp8aHeYlLljF-Y3RMsvEBie4jZLRl8tYr3iG9LPnI/viewform?c=0&w=1

Liliana Piskorska, Wolność i równe traktowanie
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz